Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach PDO na listę odmian zalecanych w roku 2011 wpisał następujące odmiany:

- pszenica ozima: Türkis, Toras, Figura, Akteur, Meteor, Muszelka, Jenga, Mulan, Ostroga, Natula.

- jęczmień ozimy: Lomerit, Nickela, Maybrit, Karakan, Wintmalt.

- żyto ozime: Dańkowskie Diament, Domir, Stanko, Visello F1, Minello F1.

- pszenżyto ozime: Sorento, Moderato, Baltiko, Algoso.