Według szacunków ekspertów, ozimy burak cukrowy umożliwi osiąganie plonów o 25proc. wyższych od uzyskiwanych w obecnej technologii uprawy. Będzie też się odznaczał wyższą zawartością cukru (dłuższy okres wzrostu).  

Aktualne badania hodowlane nad burakiem ozimym pokazują, że wyższe plony cukru byłyby możliwe, gdyby poprawiła się ich tolerancja na zimno w okresie jesienno-zimowym – donosi Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego – LIZ.

Ponieważ jednak buraki ozime tworzą biomasę przed zimą, ich liście a nawet korzenie na skutek niekorzystnych warunków panujących w czasie zimy są narażone na uszkodzenia mrozowe. Kolejną trudnością do pokonania przez hodowców jest fakt, że taki burak nadal ma tendencję do tworzenia pośpiechów.

Ostatnie badania nad zmniejszeniem wrażliwości na zimno skupiają się przede wszystkim na zmianach w metabolizmie roślin. W laboratoriach hodowlanych badana jest w szczególności modyfikacja genów i tworzenie produktów ich degradacji pod wpływem zimna.

Szybsze wyniki byłyby możliwe dzięki metodom genetycznym Crispr/Cas. Regulacje prawne UE traktujące owoce tej pracy na równi z roślinami GMO, niestety w Europie wykluczają tę metodę hodowlaną. Przez to szybsze pokonanie barier hodowlanych, póki co jest niemożliwe.