Hodowcy i rolnicy potrzebują wreszcie pewności prawnej, podkreślają posłowie do PE, którzy zdecydowaną większością głosów zgodzili się w sprawie rezolucji, że rośliny nie mają zdolności patentowej. Przynajmniej nie, jeśli zostały uzyskane na przykład przez krzyżowanie lub selekcję zasadniczo w drodze procesów biologicznych.

Zamieszanie zostało spowodowane przez Europejski Urząd Patentowy w 2018 r. Przyznano patent na tradycyjnie hodowane brokuły, a następnie wycofano. Teraz Rozszerzona Izba Odwoławcza Urzędu Patentowego ma wydać podstawowy osąd.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą wykorzystać rezolucję, aby wywrzeć presję polityczną i poprzeć Komisję Europejską. W Brukseli wszyscy zgadzają się, że rośliny z tradycyjnej hodowli nie podlegają opatentowaniu. Urząd patentowy nie powinien naruszać orzecznictwa przy jego interpretacji, posłowie wyrazili się jasno i oczekują, że urząd patentowy położy kres niepewności prawnej.

Jak stwierdzili posłowie PE, potrzebne są jasne przepisy UE, które zapobiegną monopolizacji produkcji żywności, a Konwencja o patencie europejskim musi zostać zmieniona, aby zapewnić krystalicznie jasną pewność prawną w dziedzinie patentów ekologicznych.