• Kepler to pierwsza krajowa odmiana populacyjna odporna na wirusa żółtaczki rzepy.
  • Dobór odmian odpornych/tolerancyjnych na TuYV to najskuteczniejsza metoda ochrony przed żółtaczką rzepy.
  • HR Strzelce deklaruje, że potencjał plonowania nowej odmiany rzepaku jest zbliżony do odmian mieszańcowych.

Odmianę Kepler przedstawił Marek Luty, dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu Hodowli Roślin Strzelce podczas zorganizowanych w Strzelcach Dni Pola.

Do tej pory odporne były tylko odmiany mieszańcowe

Kepler to wyjątkowa odmiana rzepaku ozimego. Jest pierwszą krajową i jedną z niewielu na świecie odmianą populacyjną z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Do tej pory odporność na TuYV wykazywały jedynie odmiany mieszańcowe. Żółtaczka rzepy jest groźną wirozą, której nie da się zwalczyć żadnym środkiem chemicznym. Wybór odpowiedniej odmiany to na ten moment najskuteczniejsza metoda ograniczania skutków porażenia przez wirusa.

Nowe kierunki w hodowli

Hodowla Roślin Strzelce dąży do upodobnienia odmian populacyjnych i mieszańcowych pod względem zdolności adaptacyjnych, wigoru jesiennego i wiosennego oraz uzyskiwanego plonu. Jak mówi Marek Luty, rzepak odmiany Kepler wyróżnia nie tylko odporność na wirusa żółtaczki rzepy, ale również wysoka zimotrwałość i wysoki plon nasion oraz wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Odmiana ma przeciętne wymagania glebowe, co daje elastyczność w doborze stanowiska.

"Liniówka" plonująca na poziomie mieszańców

Plonowanie nie odbiega od plonów uzyskiwanych od innych odmian populacyjnych, a nawet dorównuje odmianom mieszańcowym. Ekspert zaznaczył, że materiał siewny odmian populacyjnych jest znacznie tańszy niż mieszańcowych, dzięki czemu można zaoszczędzić pieniądze na zakupie materiału siewnego, jednocześnie utrzymując wysoki poziom plonowania.

Materiał siewny rzepaku odmiany Kepler jest już dostępny w sprzedaży dla rolników.

Odmiana Kepler dorównuje wysokością plonu odmianom mieszańcowym (fot. JŚ-S).
Odmiana Kepler dorównuje wysokością plonu odmianom mieszańcowym (fot. JŚ-S).