Z tego powodu, w roku 2013 powierzchnia reprodukcji osiagnęła niespotykany dotychczas poziom: 188 000 ha, w tym u trzech głównych producentow w Unii Europejskiej: 77 500 ha we Francji, 38 000 ha na Węgrzech i 33 500 ha w Rumunii, czyli ogólnie wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rekordem z roku 2012.

Tymczasem po raz kolejny niekorzystne warunki pogodowe wystąpiły na Węgrzech, a szczególnie we Francji, gdzie nadmiar opadów połączony był z niskimi temperaturami i małym nasłonecznieniem. Tak więc plony we Francji i na Węgrzech są niskie i zapasy materiału siewnego w UE 28 zostały tylko częściowo odbudowane.

Biorąc pod uwagę ciągle rosnące zapotrzebowanie na hybrydy dobrej jakości, a także na prognozy stabilizacji powierzchni uprawy kukurydzy w UE 28 i ponownego wzrostu powierzchni uprawy w Europie Wschodniej, zapasy będą niewystraczające w odniesieniu do nowych odmian i ambicji handlowych operatorów nasiennych.

W konsekwencji: z jednej strony powierzchnia reprodukcji nasiennej w 2014 roku, bliska bezprecedensowo wysokiej powierzchni 2013 roku; z drugiej strony: ograniczona oferta odmianowa materiału siewnego kukurydzy w obliczu znacznego zapotrzebowania, szczególnie w Europie Wschodniej – informuje F.N.P.S.M.S.  Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo jest organizacją rolniczą, zrzeszającą z jednej strony rolników producentów nasion kukurydzy i sorgo - i z drugiej strony przedsiębiorstwa nasienne, produkujące we Francji.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych