Aby ułatwić wybór konkretnej odmiany jęczmienia ozimego przedstawiamy Listy Zalecanych Odmian na terenie województw na rok 2012 wg. COBORU:

Woj. dolnośląskie: Laverda, Scarpia, Merlot, Nickela (2-rz).

Woj. kujawsko-pomorskie: Maybrit, Lomerit, Merlot.

Woj. lubelskie: Maybrit, Scarpia, Lomerit, Merlot.

Woj. łódzkie: Laverda, Souleyka R, Karakan, Epoque, Rosita.

Woj. mazowieckie: Laverda, Maybrit, Scarpia, Fridericus, Merle.

Woj. opolskie: Laverda, Scarpia, Lomerit, Merlot, Fridericus, Nickela (2-rz), Merle, Souleyka R, Bartosz, Metaxa (2-rz).

Woj. podlaskie: Scarpia, Fridericus, Nickela (2-rz).

Woj. pomorskie: Maybrit, Lomerit.

Woj. śląskie: Laverda, Maybrit, Scarpia, Nickela (2-rz), Merle, Souleyka R.

Woj. warmińsko-mazurskie: Maybrit, Scarpia, Lomerit, Fridericus.

Woj. wielkopolskie: Laverda, Maybrit, Merlot.

Woj. zachodnio-pomorskie: Laverda, Lomerit, Merlot.


2-rz - odmiana dwurzędowa, R - odmiana wstępnie rekomendowana.