Prezentujemy odmiany rzepaku ozimego polecanego pod zbiory 2022 r. przez przykładowe firmy hodowlano-nasienne i dystrybucyjne. Rekomendują one przeważnie trzy swoje odmiany, które zasługują ich zdaniem, na największe zainteresowanie. Warto zapoznać się z publikowanym materiałem, bowiem powinien on ułatwić dokonanie wyboru odmiany/odmian stosownie do warunków klimatyczno-glebowych danego gospodarstwa. Jednocześnie podkreślamy, aby producenci rzepaku pamiętali o zachowaniu niezbędnego zmianowania. Przestrzegamy, aby odstąpić od pomysłu uprawy tego gatunku rok po roku na tym samym polu, do czego obecnie kuszą wysokie ceny skupu nasion rzepaku. Przypominamy, że ze względów fitosanitarnych rośliny tej nie powinno się uprawiać na tym samym polu częściej niż co 4-5 lat.

AGRII POLSKA

 • Akilah (KR 2020) – odmiana mieszańcowa, która jesienią rozwijała się w umiarkowanym tempie i nie ma tendencji do wynoszenia szyjki korzeniowej. Jesienią rozwija silny system korzeniowy z nisko osadzonym stożkiem wzrostu, dzięki czemu bardzo dobrze zimuje. Ma nowy typ odporności APR 37 na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingnam).
 • LG Anarion (KR 2020) – odmiana mieszańcowa z tolerancją na kiłę kapusty. Na jesieni rozwija się bardzo dynamicznie. Zaleca się ją siać w terminie optymalnym i opóźnionym. Wiosną wcześnie wznawia wegetację i szybko regeneruje na uszkodzenia pozimowe.
 • ES Fuego (KR 2019) – odmiana liniowa, która jesienią rozwija się w umiarkowanym tempie i nie ma tendencji do wybijania w pęd. Wiosną startuje szybko i rozwija się dynamicznie, dając w efekcie wysokie rośliny, dlatego wymaga starannej regulacji łanu.

AGROLOK

 • LG Antigua (CCA) – odmiana mieszańcowa z cechą podwójnej odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7). Charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • Herakles (KR 2020) – mieszaniec genetycznie odporny na wirusa żółtaczki rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych. Rośliny dobrze przygotowują się do zimy, nie wynosząc stożka wzrostu, dzięki temu dobrze znoszą niskie temperatury.
 • Murphy (CCA) – odmiana populacyjna wysoko plonująca. Rośliny niewysokie, cechują się dobrą mrozoodpornością. Zdrowe i odporne na wyleganie. Zalecana ilość wysiewu to 600-700 tys. nasion/ha.
 • BASF POLSKA
 • InVigor Crossfit (CCA) – mieszaniec polecany tam, gdzie występują problemy z kiłą kapusty, ponieważ wykazuje bardzo wysoką odporność na najczęściej występujące w Polsce patotypy tej choroby. Ma gen Rlm7 – tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
 • InV1266CL (CCA) – odmiana mieszańcowa o szybkim rozwoju jesiennym sprawdzająca się w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Cechuje się wysoką zimotrwałością i  poziomem zaolejenia nasion. Podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).
 • INV2020 (CCA) – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania i zawartości oleju. Przydatny na różnych typach gleb. Ma odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Dobry wigor jesienny i odporność na osypywanie nasion. Elastyczny termin siewu: od wczesnego do późnego.

BAYER/DEKALB

 • DK Exima (CCA) – mieszaniec odznaczający się wysokim i stabilnym plonowaniem. Ma dobry wigor wzrostu jesiennego, a jednocześnie brak skłonności do wysokiego wynoszenia pędu głównego nad powierzchnie gleby, co wzmacnia jego wysoką zimotrwałość. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej oraz werticiliozy.
 • DK Excited (KR 2020) – wysoko plonująca odmiana mieszańcowa tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy, odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Nie wylega.
 • DK Plasma (KR 2021) – odmiana mieszańcowa tolerancyjna na kiłę kapustnych i odporna na wyleganie. Zalecany termin siewu – wczesny lub optymalny. Norma wysiewu – 50 nasion/m2.

CORTEVA AGRISCIENCE/PIONEER

 • PT303 (CCA) – odmiana mieszańcowa z wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową, cylindrosporiozę i podwyższoną na wirusa żółtaczki rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych. Daje stabilny i wysoki plon ogólny oraz oleju. Odporna na wyleganie.
 • PT297 (KR 2021) – mieszaniec reprezentuje najnowszą linię genetyczną o wysokim potencjale plonowania. Odmiana o wysokim wzroście, ale o mocnej łodydze, wysokiej odporności na wyleganie i podwyższonej odporności na osypywanie. Charakteryzuje się szybkim rozwojem jesiennym i dobrą zimotrwałością.
 • PT284 (CCA) – mieszaniec z wysoką tolerancją na najbardziej popularne w Polsce rasy kiły kapusty.  Odznacza się wysokim potencjałem plonowania, bardzo często dorównując w plonie odmianom tradycyjnym. Ma silny wigor początkowy oraz buduje bardzo silny system korzeniowy. Rośliny są niewysokie, odporne na wyleganie.

CAUSSADE PRO

 • Memori CS (CCA) – odmiana mieszańcowa, która stabilnie plonuje. Odznacza się głęboko sięgającym systemem korzeniowym oraz mocną budową części nadziemnej. Wykazuje wysoką zimotrwałość oraz tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych oraz wirusa żółtaczki rzepy.
 • Zakari CS (CCA) – odmiana populacyjna, wysoko plonująca na wszystkich typach gleb. Nie wymaga intensywnej agrotechniki. Silny wigor wzrostu początkowego i mała podatność na choroby grzybowe.
 • ES Juvento (CCA) – odmiana mieszańcowa, o wysokim potencjale plonowania i zawartości oleju, sprawdza się też na stanowiskach słabszych. O dobrym wczesnym wigorze, jednocześnie jest bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o elongację szyjki korzeniowej. Zabezpieczona jest genetycznie przed suchą zgnilizną (gen Rlm 7). Toleruje nawet wysoką presję cylindrosporiozy czy verticiliozy. Odporna na osypywanie nasion.

HR SMOLICE – GRUPA IHAR

 • Bono (KR 2020) – odmiana populacyjna, o wysokim potencjale plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Toleruje opóźniony termin siewu poprzez silny wigor wzrostu jesiennego. Dostosowana do uprawy na terenie całego kraju – tolerancyjna na jakość gleby, odporna na wyleganie – tworzy małą biomasę. Średnio wczesny termin kwitnienia i dojrzewania. Masa 1000 nasion wysoka. Wydaje wysoki plon tłuszczu przy niskiej zawartości glukozynolanów.

HR STRZELCE – GRUPA IHAR

 • Kepler (KR 2021) – odmiana populacyjna z genem odporności na TuYV (wirusa żółtaczki rzepy). Bardzo dobra zimotrwałość i silny wigor zarówno jesienny, jak i wiosenny.  Pod względem plonowania uzyskała najlepsze wyniki spośród wszystkich odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach rejestrowych COBORU.
 • Gemini (KR 2019) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonowania. Charakteryzuje się typową dla polskich odmian dobrą zimotrwałością oraz przeciętnymi wymaganiami glebowymi, dzięki czemu może być bez ryzyka uprawiana na terenie całego kraju.
 • Neon F1 (KR 2019) – odmiana mieszańcowa. Zimotrwała, plenna i znosząca suszę. Rośliny dorodne, o wysokiej odporności na wyleganie. Silny wigor jesienny oraz dynamiczny start na wiosnę. Wysoka odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych.

IGP POLSKA

 • Tatiana (KR 2018) – odmiana mieszańcowa, która wysoko plonuje w każdym regionie Polski. Wczesne kwitnienie i dojrzewanie. Bardzo dobra zimotrwałość. Odporna na wyleganie.
 • Harvey (CCA) – odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym potencjale plonowania, również na słabszych glebach. Dobra zimotrwałość. Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie.
 • Elevation (CCA) – odmiana populacja. Odznacza się wysokim plonem nasion, a także zaolejeniem. Duża liczba nasion w łuszczynie. Odporna na wyleganie. Średni termin kwitnienia i dojrzałości.

KWS POLSKA

 • Umberto KWS F1 (CCA) – odmiana mieszańcowa. Ma odporność na suchą zgniliznę kapustnych – geny Rlm3 + Rlm7, a także na osypywanie nasion – cecha S-POD. Odmiana zimotrwała. Przydatna do siewu punktowego i uprawy w strip-tillu. Elastyczna co do terminu siewu. Polecana na dobre stanowiska – duże wymagania pokarmowe.
 • Feliciano KWS F1 (CCA) – mieszaniec o dobrej zdrowotności nawet przy silnej presji suchej zgnilizny kapustnych i chorób podstaw łodygi z genem RimS, daje odporność na patotypy, które przełamały inne mechanizmy obronne (Rim7). Tolerancyjny na wirusa żółtaczki rzepy.
 • Riccardo KWS F1 (KR 2019) – mieszaniec polecany na przeciętne i słabe stanowiska pod uprawę rzepaku (gleby klasy IIIb-V). Szybki rozwój jesienny – dobrze znosi opóźniony siew. Podwyższona zawartość białka w suchej masie.

LIDEA

 • ES Amadeo (CCA) – odmiana mieszańcowa, która łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Szczególnie polecana na stanowiska typowo rzepakowe – żyzne i w dobrej kulturze. Mimo silnego wigoru wzrostu jesienią, nie ma tendencji do wynoszenia pędu głównego.
 • ES Capello (CCA) – mieszaniec o wysokim plonie nasion i oleju. Odznacza się tolerancją na porazenie suchą zgniliznę kapustnych, a także czernią krzyżowych oraz zgnilizną twardzikową. Co ciekawe dobrze znosi wysoką presję szkodników (np. mszyc).
 • ES Criterio (CCA) – odmiana mieszańcowa, która posiada gen Rlm 7 odpowiedzialny za odporność odmiany na suchą zgniliznę kapustnych. Przeznaczona na gleby wilgotne, ciężkie. Mimo bardzo dobrego wigoru jesiennego nie ma tendencji do elongacji szyjki korzeniowej.

LIMAGRAIN ODDZIAŁ W POLSCE

 • LG Ambassador (KR – 2019) – odmiana mieszańcowa odporna  na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Należy do programu hodowlanego N-Flex, czyli efektywniejszego wykorzystania dostępnego azotu.
 • LG Scorpion (KR 2021) – odmiana mieszańcowa odporna na specyficzne rasy kiły kapusty, wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Sprawdza się w stresowych warunkach uprawowych, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.
 • LG Architect (KR 2017) – odmiana mieszańcowa odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Zimotrwała. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Rekomendowana do uprawy w tych gospodarstwach i regionach, gdzie występuje duży udział produkcji buraka cukrowego, ziemniaka lub warzyw.

MAS SEEDS

 • Simona (CCA) – mieszaniec o wysokim potencjale plonotwórczym. Odznacza się wczesnym wigorem początkowym i wczesnym kwitnieniem. Dobrze radzi sobie w każdych warunkach klimatyczno-glebowych.
 • Shield (CCA) – odmiana mieszańcowa, która plonuje stabilnie, niezależnie od stanowiska i warunków pogodowych. Rośliny mało podatne na wyleganie. Jesienią nie wykazują skłonności do wysokiego wynoszenia pąka głównego, co wpływa na dobrą zimotrwałość.
 • Regis (CCA) – odmiana odznaczająca się stabilnym plonowaniem mimo trudnych warunków środowiskowych. Radzi sobie na glebach mozaikowatych. Wysoka zimotrwałość. Tolerancyjna na Phomę i werticyliozę.

OSADKOWSKI SA

 • LG Austin (CCA) – odmiana mieszańcowa. Posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Należy do programu hodowlanego N-Flex –  efektywniejsze wykorzystanie dostępnego azotu. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.
 • Chopin (KR 2018) – odmiana mieszańcowa, która plonuje wysoko i stabilnie. Ma genetyczną odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV). Toleruje słabsze kompleksy glebowe i znosi okresowe susze.
 • SY Ilona (KR 2016) – odmiana populacyjna o wysokim potencjale plonotwórczym. Odporna na choroby podstawy łodygi. Toleruje słabsze kompleksy glebowe. Cechuje się dobrą jakością nasion, o wysokiej MTN. Wysoka zimotrwałość.

PROCAM POLSKA

 • LG Absolut (KR 2018) – odmiana mieszańcowa wysoko plonująca. Odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Odporna na osypywanie się nasion. Uniwersalna odmiana na średnie i ciężkie, ale w dobrej kulturze.
 • Astana (KR 2018) – mieszaniec o szybkim rozwoju początkowym, dobrej zimotrwałości, niskim wzroście i małej skłonności do wylegania. Odporny na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Polecany na średnie i dobre stanowiska, również te chłodniejsze, zdatne do siewu w późniejszych terminach agrotechnicznych.
 • Batis (KR 2020) – odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania. Tolerancja polowa na choroby, w tym Phomę i Verticillium oraz genowa odporność na wirusy. Dobra zimotrwałość, jak i tolerancja na wyleganie. Nadaje się do uprawy na różnych stanowiskach od słabszych do dobrych.

RAGT NASIONA

 • RGT Trezzor (CCA) – odmiana mieszańcowa, która cechuje się wysoką odpornością na niskie temperatury. Przydatna do uprawy w trudnych warunkach suszy glebowej. Tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Nadaje się na wczesny, jak i opóźniony wysiew.
 • RGT Cadran (CCA) – mieszaniec o wysokim potencjale plonowania, z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dobry rozwój jesienny, nadaje się do siewów opóźnionych. Dobra adaptacja odmiany do słabszych stanowisk.
 • RGT Amazzonite (CCA) – odmiana mieszańcowa, której nasiona charakteryzują się wysokim zaolejeniem. Ma dobry wigor jesienny oraz wysoką odporność na przymrozki. Dobra zdrowotność, wyróżnia się tolerancją na wirus żółtaczki rzepy (TuYV).

RAPOOL POLSKA

 • Temptation F1 (KR 2020) – odmiana mieszańcowa z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana plastyczna względem stanowiska. Duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność. Wysoka zawartość tłuszczu oraz dobra zimotrwałość.
 • Duke F1 (KR 2019) – mieszaniec z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY) i suchą zgniliznę (Rlm7). Może być uprawiany na glebach średnich i bardzo dobrych. Tolerancyjny na okresowe susze. Odporny na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
 • Crotora F1 (KR 2020) – odmiana mieszańcowa z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych. Równomiernie dojrzewający, odporny na wyleganie.

SAATBAU POLSKA

 • Stanley (CCA) – odmiana populacyjna cechuje się dobrą odpornością na choroby, wysoką zimotrwałością oraz równomiernością dojrzewania. Nieco niższe rośliny, które tworzą wyrównany łan, wypełniony łuszczynami. Szybki jesienny wzrost i szerokie „okno” siewu.
 • Iggy (CCA) – odmiana populacyjna. Rośliny nie są wysokie, dzięki czemu nie są podatne na ugięcia łanu. Odznacza się dobrą regeneracją i rozwojem po zimie. Ma wysoki potencjał plonotwórczy i zaolejenie nasion. Dobra zdrowotność i zimotrwałość.
 • President F1 (CCA) – odmiana mieszańcowa tworzy wysokie rośliny o dużej liczbie pędów bocznych. Dobry wigor jesienny oraz silnie rozbudowany system korzeniowy powodują, że nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, zlewnych, a także w przypadku stosowania uproszczeń uprawowych. Odporny na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7).

SYNGETNA POLSKA

 • SY Glorietta (CCA) – odmiana mieszańcowa cechująca się odpornością na suchą zgniliznę kapusty. Ma gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dobrze toleruje słabsze stanowiska i uproszczoną uprawę. Wysokie plony przy obniżonej dawce azotu dzięki bardzo wysokiej efektywności wykorzystania tego pierwiastka. Odporna na wyleganie.
 • Aganos (KR 2021) – odmiana mieszańcowa o wysokim i stabilnym poziomie plonowania. Cechuje się odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (gen TuYV).  Zimotrwała i odporna na przymrozki wiosenne. Przydatna również na słabsze stanowiska glebowe. Dobrze znosi okresowe niedobory wody.
 • SY Alibaba (KR 2018) – mieszaniec, który ma odporność na najczęściej występujące patotypy kiły kapusty w Polsce. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością. Odznacza się tolerancją na suchą zgniliznę kapustnych i na wyleganie.          ▪