Każda żywa komórka posiada własny, wewnętrzny potencjał, który jak wiemy dzięki najnowszym badaniom biologii, wykorzystywany jest w niepełnym zakresie. Potencjał ten może zostać zahamowany przez różne czynniki biotyczne – np. choroby, jak i abiotyczne np. błędy w agrotechnice, złe warunki klimatyczne, zły stan gleby itd. Jeśli jednak udałoby się nam zwiększyć wykorzystanie naturalnego potencjału, który tkwi w każdej roślinie i zaprzęgnąć go do budowy jej kondycji, poprawy jakości plonu i jego ilości, dla lepszego wykorzystania składników mineralny – byłby to bardzo duzy sukces w uprawie.

Penergetic Botechnology to innowacyjna, naturalna ścieżka współczesnej agronomii. Łącząc w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki, Penergetic stworzył kilka specjalistycznych linii produktów. Wśród tej gamy produktów, znajduje się Penergetic-p, czyli pre-biostymulator nalistny, który niejako „wymusza” na roślinach uruchamianie naturalnych procesów biochemicznych już na poziomie komórkowym. Możemy powiedzieć, że działanie produktu polega na wskazaniu i wzmocnieniu w roślinie odpowiednich wzorców działań obronnych. Brzmi to bardzo futurystycznie, ale pomimo wykorzystania zaawansowanej technologii, w zastosowaniu jest bardzo proste.

Penergetic-p wymusza w roślinach do efektywniejsze wykorzystanie pobieranych przez nią makro i mikroskładników oraz do zwiększania ilości chlorofilu. Poprzez aktywację rozwoju komórek, prowadzi do budowania silnego i zdrowego organizmu roślinnego. Działanie produktu doskonale sprawdza się jako biostymulator plonu, odpowiadając nie tylko za zwiększenie ilości plonu, ale znacząco poprawiając jego parametry jakościowe.

Penergetic-p możemy zastosować w każdego rodzaju uprawach poprzez nalistną aplikację. Jest to w 100% bezpieczna technologia, którą można łączyć z środkami ochrony roślin i nawozami. Penergetic-p jest produktem w pełni ekologicznym, bezpiecznym dla pszczół oraz innych organizmów żywych, dodatkowo wpływa bardzo pozytywnie na stan środowiska, w jakim jest stosowany. Wysoka wydajność Penergetik-p, pozwala na jego proste użytkowanie. Jednorazowa wymagana dawka to 200-300 gram na hektar uprawy, podawane w postaci oprysku. Dawka taka stymuluje uprawę przez około 3-6 tygodni po aplikacji. Poprawa procesów fotosyntezy oraz lepsze wykorzystanie składników mineralnych po zastosowaniu produktu pozwolą na skuteczniejsze, tańsze i bardziej precyzyjne nawożenie.