Wojciech Konieczny, zastępca redaktora naczelnego „Farmera” wspólnie z dr Romanem Warzechą z IHAR w Radzikowie lustrowali plantację kukurydzy. Zwrócili uwagę na wyjątkową w tym roku reakcję roślin na bardzo duże opady. Dostępność wody powoduje, że kukurydza reaguje nietypowo. Jedną z takich reakcji jest jej płodność, która przejawia się wielokolbowością.

Warunki dla wzrostu kukurydzy są na przeważającym obszarze kraju nietypowe – odnotowaliśmy bardzo upalny lipiec, swoje zrobiła dostępność wody.

  • Wielokolbowość jest cechą, która występują na wszystkich odmianach. Dlatego nie należy w przyszłości szukać odmian, które wytwarzałyby więcej niż jedną kolbę.
  • Hodowla roślin zmierza do tego, żeby kukurydza wytwarzała jedną dużą kolbę wypełnioną ziarnem.
  • Profilic w kukurydzy nie będzie miał wpływu na wzrost tegorocznych plonów.
  • Wysoki plon ziarna kukurydzy gwarantują odmiany mieszańcowe.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych