Wojewódzki Zespół ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego opracował LZO dla Podlasia. Punktem wyjścia do sporządzenia takiego wykazu były wyniki wieloletnich doświadczeń odmianowych PDO przeprowadzonych na terenie województwa przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, Marianowie i PODR w Szepietowie.

LZO na rok 2011:
- pszenica ozima: Figura, Garantus, Natula, Skagen, Meteor, Bogatka, Mulan, Markiza, Satyna.
- pszenżyto ozime: Baltiko, Gniewko, Grenado, Algoso, Moderato, Leontino, Pawo, Pizarro, Sorrento, Tulus, Witon.
- żyto ozime: Dańkowski Diament, Domir, Herakles, Stanko, Visello F1.