• Najnowsze odmiany odporne na kiłę kapusty nie odstają jeśli chodzi o plonowanie od standardowych mieszańców
  • Dobór odpowiedniej genetyki to jedyna możliwość uprawy rzepaku na stanowisku gdzie może wystąpić kiła kapusty

 Jest w czym wybierać

Firma KWS ma w swoim portfolio odmianę KWS Alitop. Jest to propozycja na stanowiska dobre i średnie. Jeśli chodzi o cechy odmianowe to Alitop charakteryzuje się średnią dynamiką rozwoju jesiennego oraz wiosennego. Również dojrzałość technologiczna do zbioru plasuje odmianę w środku terminu zbiorów. Ponadto KWS Alitop cechuje się wysoką zimotrwałością oraz bardzo dobrą odpornością na wyleganie. 

Syngenta proponuje odmianę SY Alibaba. To odmiana o późnym terminie kwitnienia oraz średnio - późnym dojrzewaniu. Nadaje się na średnie oraz dobre stanowiska, a cechą na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest wysoka odporność na werticiliozę. 

Limagrain posiada w ofercie aż kilka odmian odpornych na kiłę kapusty. To LG Anarion, LG Baracuda, LG Alltamira, LG Alledor, LE 21/458 oraz LG Scorpion. Odmiany LG Scorpion oraz LG Anarion znalazły się na liście rekomendowanych przez COBORU odmian na 2023 rok - Anarion w sześciu województwach oraz Scorpion w trzech.

Rapool poleca m.in. odmianę Crotora. Propozycja ta cechuje się średniowczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. Dedykowana jest na większość klas gleb ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dobrych i średnich. Kolejną odmianą w portfolio Rapool jest Crocant. Jeśli chodzi o termin kwitnienia i dojrzewania to jest on nieco późniejszy niż w przypadku wspomnianej wcześniej odmiany Crotora.

Bayer proponuje odmiany DK Pledge oraz DK Plasma. Obie odmiany uzyskują średniowysoki wzrost przy jednocześnie średniowczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Dedykowane są na niemal wszystkie stanowiska. 

Lidea w ofercie posiada m.in. odmianę ES Criterio. Może być wysiewana zarówno na dobrych, jak i słabszych stanowiskach. Oprócz odporności na kiłę kapusty posiada także wysoką odporność wobec werticiliozy oraz suchej zgnilizny kapustnych.

Odmiana + płodozmian w walce z kiłą

Zwróćmy uwagę, że w przypadku obecności kiły na polu nie mamy możliwości ochrony chemicznej. Jedyną opcją jest walka z chorobą poprzez genetykę odmianową. W gospodarstwach gdzie rzepak od lat pojawia się regularnie, a dodatkowo często na tych samych polach, ryzyko pojawienia się kiły kapusty wzrasta wykładniczo. 

Dodajmy, że aktualnie wysiew odmian odpornych na kiłę kapusty nie musi wiązać się z kompromisem pomiędzy niższym plonowaniem a możliwością siewu rzepaku. Najlepsze odmiany odporne na kiłę plonują bowiem na poziomie bardzo dobrych klasycznych mieszańców. Są to już propozycje ukierunkowane nie tylko na przetrwanie rzepaku na stanowisku, ale również na uzyskanie wysokiego plonu - a ten budowany jest także poprzez chociażby wysoką odporność na pozostałe choroby atakujące rzepak. 

Niemniej jeśli na danym stanowisku mamy już pewność, że występuje kiła najlepszym rozwiązaniem jest czasowa izolacja pola od roślin kapustowatych. Rzecz jasna nie zawsze mamy taką możliwość - wówczas jednak siew odmian konwencjonalnych, bez odporności na kiłę, wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem całkowitego niepowodzenia uprawy. 

Oprócz odpowiedniego płodozmianu nie zapominajmy także o roli pH - w glebie o kwaśnym odczynie kiła kapusty ma warunki sprzyjające jej rozwojowi. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych