W poprzednim numerze miesięcznika „Farmer” ukazał się artykuł na temat odmian kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, które szczególnie zalecają w nowym sezonie firmy, zarówno te hodowlane, jak i hodowlano-nasienne. Wskazanie dotyczyło grup wczesności: wczesnej i średnio wczesnej. Teraz skupiamy się na odmianach o wyższym FAO, czyli z grupy średnio późnej. Warto zwrócić uwagę, które kreacje odmianowe zdaniem firm powinny zainteresować rolników. W zestawieniu dominują odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), mniej jest tych zarejestrowanych w Polsce (KR).

Agrii Polska

Talentro (KR 2016) o FAO 260 – odmiana uniwersalna, nadaje się do uprawy na ziarno i na kiszonkę. Roślina wysoka i bujna. Typ ziarna pośredni flint/dent. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania. Polecana jest na wszystkie stanowiska odpowiednie do uprawy kukurydzy. Sprawdza się nawet na glebach słabszych, gdzie zaleca się jednak obniżenie normy wysiewu do 75 tys. nasion/ha.

Szukasz materiału siewnego? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Agrolok

SY Ozone (CCA) o FAO 280 – o typowo dentowym ziarnie. Należy do linii Artesia – program hodowlany oparty na selekcji odmian, które wyróżniają się stabilnością plonowania w warunkach stresu związanego z niedoborem wody w najważniejszych momentach wzrostu kukurydzy. Rośliny są średnio wysokie, mają grubą kolbę typu flex. Ziarno z cechą dry down w końcowym etapie wegetacji rośliny. Pełen potencjał pokazuje na glebach średnich oraz dobrych.

Agro Seed

Sarolta (CCA) o FAO 290 – o ziarnie typu dent. Odmiana odporna na przymrozki i chłody wiosenne. Cechuje się szybkim rozwojem roślin w początkowym okresie wzrostu. Dobrze znosi okresowe braki wody i wysokie temperatury. Rośliny wysokie, odmiana o dużym plonie zielonej masy z jednego hektara. Dobra adaptacja do warunków glebowo-pogodowych. Wysoka odporność na choroby – fuzariozę i głownie.

Bayer/marka Dekalb

DKC 3888 (CCA) o FAO 270 – ziarno typu dent i kolby typu flex. Wykształca średnie rośliny o kolbach zawieszonych na średniej wysokości. Wyróżnia się dobrym wigorem początkowym, wysoką zdrowotnością oraz dobrą tolerancją na wyleganie. Należy do Programu Field Shield, który skupia odmiany o podwyższonej tolerancji na stresowe warunki, w tym na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie. Przeznaczona do uprawy w centralnej i południowej Polsce.

Caussade Semences Pro

ES Winway (KR 2021) o FAO 270 – typ ziarna dent. Odznacza się szybkim dosychaniem, przez co można zaoszczędzić na dosuszaniu. Rośliny są zdrowe, odporne na głownie kukurydzy, wykazują też dużą odporność na choroby grzybowe, które wywołuje patogen z rodzaju Fusarium. Mocny wczesny wigor i stay green. Dobrze sprawuje się na słabych i średnich stanowiskach glebowych. Średnio dopasowana do uprawy na glebach dobrych.

CHEMIROL

ES Faraday (KR 2017) o FAO 270-280 – odmiana o typie ziarna dent. Genetyka Tropical Dent, co skutkuje szybkim dosychaniem ziarna i łatwym dosuszaniem. Kolba typu flex, duża i dobrze zaziarniona. Stopień porażenia kolb grzybami fuzaryjnymi oraz łodyg głownią niższy od wzorca. Rośliny są średnio wysokie, o pokroju typowym dla najlepszych odmian ziarnowych. Polecana do uprawy na wszystkie rodzaje gleb, z wykluczeniem stanowisk najlżejszych, zdegradowanych, w słabej kulturze rolnej.

Corteva Agriscience/ Pioneer

P9127 (CCA) o FAO 260-280 – odmiana o wysokim potencjale plonowania z grupy Optimum AQUAmax (wyróżniająca się lepszą odpornością na okresowe niedobory wody w glebie, zapewniająca stabilizację plonu w warunkach suszy poprzez bardziej rozbudowany system korzeniowy, intensywne kwitnienie, zminimalizowane więdnięcie i zwijanie się liści). Ma ziarno typu dent, wysoki dry-down, dlatego oddaje wodę z ziarna w końcowym okresie wegetacji.

IGP Polska

Hardware (KR 2019) o FAO 260 – to mieszaniec dwuliniowy. Przydatny do uprawy również na glebach lekkich. Rośliny wysokie, o ziarnie typu pośredniego z przewagą dent. Odporna na wyleganie. Dobrze radzi sobie wiosną, ponieważ ma silny wigor początkowy. Tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Efekt dry down oznacza dobre oddawanie wody ziarna podczas zbioru.

Farmsaat Polska

Farmirage (CCA) o FAO 260 – odmiana o typie ziarna flint/dent i kolby fix. Ma wysokie wymagania glebowe. Cechuje się równomiernym dojrzewaniem kolb i części zielonych. Ma duży udział kolb przy jednocześnie silnie rozwiniętych łodygach i liściach. Odmiana odznaczająca się wysokim potencjałem plonowania ziarna, suchej masy oraz biogazu. Najlepsze wyniki daje w korzystnych warunkach.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

Rosomak (KR 2013) o FAO 250-260 – odmiana pojedyncza, o ziarnie flint x dent. Ma długie, cylindryczne kolby. Stabilna w plonowaniu w różnych sezonach wegetacyjnych. Przydatna na stanowiskach słabszych i stosunkowo suchych. Odznacza się szybkim wzrostem początkowym oraz sztywnością łodyg. Ma dobrą odporność na głownię guzowatą, fuzariozy i wyleganie.

KWS Polska

Koletis (CCA) o FAO 270 – o ziarnie typu dent. Odznacza się wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. Tolerancyjna na uprawę w monokulturze (podwyższona zdrowotność łodygi i korzeni), poprawiony wigor początkowego wzrostu. Dobry efekt stay green (przedłużona zieloność łodygi i liści, podczas gdy ziarno jest już dojrzałe) i dry down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem, tzw. dosychanie na pniu). Polecana na ciepłe stanowiska w południowej Polsce.

Lidea Seeds

ES Hattrick (KR 2020) o FAO 260
– odmiana stabilna w plonowaniu na przestrzeni lat. Cechuje się szybkim oddawaniem wody z ziarna podczas zbioru, dobrą zdrowotnością i wczesnym wigorem wiosną. Genetyka Tropical Dent by Lidea. Tolerancyjna na wyleganie. Dobrze spisuje się na stanowiskach słabych i średnich, natomiast odmiana ta również sobie poradzi na stanowiskach dobrych.

Limagrain

LG 31.330 (CCA) o FAO 270 – o ziarnie typu dent. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania, przy tym jest stabilna i regularna. Cechuje się tolerancją na wyleganie. Rekomendowana i sprawdzona na słabszych stanowiskach. Dobrze toleruje okresowe niedobory wody, a więc problemy z suszą (hydraneo). Dobre oddawanie wody z ziarna podczas zbioru.

Mas Seeds

MAS 306P (CCA) o FAO 260 – kreacja odmianowa o ziarnie typu dent. Wysoki potencjał plonowania, stabilny w latach. Roślina bardzo niska, przez co pozostaje „sprężysta” aż do późnej jesieni. Łatwo również dokonać jej zbioru. Szybko oddaje wodę z nasion. Tolerancyjna na wyleganie łodygowe. Dobry wigor początkowy wiosną pozwala na szybki rozwój.

Osadkowski SA

P8816 (CCA) o FAO 260 – odmiana o typie ziarna dent i typie kolby flex. Odznacza się dobrą korelacją plonu i suchego ziarna. Rośliny są średnio wysokie, o mocnych łodygach, z wysoko osadzoną kolbą. Tolerancyjna na wyleganie. Cechuje ją szybkie oddawanie wody z ziarna, silny dry down. Dobry wzrost początkowy i tolerancja na suszę. Ma średnie wymagania glebowe.

Procam Polska

SY Impulse (CCA) o FAO 260 – mieszaniec dentowy z wyrównanymi kolbami. Typ Artesian – odporny na suszę i wysoką temperaturę. Roślina niewysoka, z grubą, stabilną łodygą, tym samym odporna na wyleganie. Tworzy zdrowe rośliny z mocnym ziarnem, o antocyjanowym zabarwieniu. Silny dry down, czyli oddawanie wody. Sprawdza się również w suchych warunkach. Polecana na większość stanowisk, z wyjątkiem chłodnych.

Ragt Nasiona

RGT Exxact (CCA) o FAO 260-270 – cechuje się wysokim potencjałem plonotwórczym i zdrowotnością. Ma dobry start początkowy, co pozwala na szybki rozwój w początkowym chłodniejszym okresie, w czasie wiosny. Tolerancyjna na trudne warunki środowiskowe, polecana na wszystkie stanowiska. Radzi sobie w przypadku okresowego niedoboru wody. Po osiągnięciu dojrzałości dobrze oddaje wodę z ziarna.

Saaten Union Polska

SU Badiane (CCA) o FAO 290 – odmiana o ziarnie typu dent. Dobry dry down, czyli oddawanie wody z ziarna i łatwa wymłacalność. Ma wysoki potencjał plonu ziarna. Rośliny średnio wysokie o dobrej odporności na krzewienie. Odznacza się tolerancją na fuzariozę i helmintosporiozę.

Syngenta Polska

SY Fregat (CCA) o FAO 260 – odporna na stres suszy. Typowy słaby wczesny wigor dla odmian w typie czystego dentu, ale bardzo ładny pokrój w późniejszej fazie rozwojowej. W warunkach dużego stresu potrafi zachować zieloność liści i na tym buduje potęgę swojego plonu. Wolna od niekorzystnych cech agronomicznych takich, jak wyleganie łodygowe. Odmiana nadaje się na wszystkie typy gleb. Bardzo dobry dry down w końcowej fazie wegetacji.