- We wszystkich gatunkach zbóż ozimych widoczna jest na rynku przewaga podaży nad popytem materiału kwalifikowanego. W jęczmieniu ozimym przewaga ta jest najmniejsza, a mimo to szacujemy, że większość nasion zostanie sprzedana - informuje portal farmer.pl Maja Karpiel, sekretarz generalny Polskiej Izby Nasiennej.

Jak zauważyło PIN, na rynku widoczna jest duża nadprodukcja nasion pszenicy, co wynika z wysokich plonów, a także dużej powierzchni reprodukcji - żyta.

- Pomimo dużego popytu na materiał siewny pszenżyta przewidujemy, że również w tym gatunku nie uda się sprzedać wszystkich nasion. Rolnicy wykazują bardzo małe zainteresowanie kupnem materiału siewnego w stopniu C2 (partie ziarna siewnego z drugiego odsortu) - podaje Karpiel.

Według danych PIN aktualne ceny ziarna siewnego zbóż ozimych przedstawiają się następująco:
- jęczmień ozimy: 1700-2300 zł/ t,
- pszenica ozima: 1700-2300 zł/t,
- pszenżyto ozime: 1800-2300 zł/t,
- żyto: 1600-2300 zł/t.