Jak mówi Mateusz Hachuła, kierunkiem hodowli RAGT jest przede wszystkim uzyskanie odmian o najwyższym potencjale plonowania. Jednocześnie odmiany pszenicy charakteryzują się wysoką odpornością na choroby czy dużą zimotrwałością.

Na rynku polskim firma RAGT oferuje 16 odmian pszenicy ozimej. W tym roku dostępna będzie nowa odmiana z grupy jakościowej A, o mrozoodporności 4. Firma RAGT Polska posiada w ofercie również dwie odmiany pszenicy ościstej, polecane zwłaszcza na słabsze stanowiska przy lasach.