Pszenica jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych świata. Zaspokaja 20 proc. zapotrzebowania kalorycznego mieszkańców Ziemi. Jej sprawna produkcja w skali globalnej jest jednak zagrożona z powodu zmian klimatu, a jednocześnie zapotrzebowanie na nią wciąż rośnie, proporcjonalnie do wzrostu populacji mieszkańców Ziemi.

Genom tego zboża rozszyfrowali teraz naukowcy z Centre for Genomic Research na University of Liverpool (UL) we współpracy z ekspertami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Użyli nowych metod sekwencjonowania DNA, dzięki którym wyniki, których uzyskanie zajmowało dawniej nawet kilkadziesiąt lat, otrzymali zaledwie w ciągu roku.

- Genom pszenicy jest ogromny i skomplikowany, prawdopodobnie najbardziej złożony wśród tych, jakich sekwencję dotychczas poznaliśmy. Choć nie został rozszyfrowany w stu procentach, dysponujemy obecnie narzędziami, które pozwalają czytać DNA setki razy szybciej, niż systemy używane kilka lat temu do sekwencjonowania genomu ludzkiego - zaznacza główny autor badania, prof. Neil Hall z Institute of Integrative Biology na UL.

- Technologię tę można teraz zastosować do innych genomów, uważanych dotychczas za zbyt trudne do szczegółowych badań genetycznych, jak np. trzcina cukrowa, ważne źródło biopaliwa - dodał.

Aby zrozumieć naturalne różnice sekwencji DNA u pszenicy oraz powiązania między różnymi genami, naukowcy porównali dane na jej temat z danymi nt. ryżu, jęczmienia i z prostszymi genomami roślin, od których pszenica się wywodzi. Wyniki analiz ponad 90 tys. genów pomogą hodowcom produkować pszenicę lepiej przystosowaną do zmian w środowisku - odporniejszą na choroby, suszę i inne czynniki zewnętrzne, które mogą się przyczyniać do strat.

- Zrozumienie informacji genetycznej pszenicy i uszeregowanie tych danych w postaci, w jakiej mogą z nich skorzystać hodowcy, pomoże uzyskać odmiany o szczególnie cennych cechach - podkreśla jeden z autorów badania, dr Anthony Hall, from the University Institute of Integrative Biology.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl