Na imprezie zaprezentowano 108 odmian, w obrębie 10 gatunków. Przy poletkach dyżurowało 16 hodowców, udzielając zwiedzającym szczegółowych informacji o każdej z odmian, a było komu bo liczba gości przekroczyła 1000.

Nowości w pszenicy ozimej

Wśród odmian pszenicy ozimej hodowli HR Strzelce nowościami były:
Wilejka może się wkrótce okazać jedną z najpowszechniej uprawianych odmian pszenicy ozimej. Wyhodowana została z myślą o eksporcie na Litwę, stąd jej nazwa jak również kilka wyróżniających ją cech. Jest odmianą ościstą, jakościową z grupy A, o bardzo wysokiej zimotrwałość – na poziomie żyta ozimego, niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na niskie pH. Rośliny osiągają średnią wysokość i odznaczają się podwyższoną odpornością na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną. Ziarno jest grube – MTN ok. 47g, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania. Próżno szukać Wilejki w KR, HR Strzelce zarejestrowały ją na Litwie, a więc w kraju pod warunki którego została wyhodowana. Jej materiał siewny będzie jednak sprzedawany w Polsce, ale dopiero od 2018r. W najbliższym sezonie będzie rozmnażana w gospodarstwach nasiennych.
Owacja została wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w tym roku. Plenna odmiana chlebowa (B), o dobrej zimotrwałości - 4,5, wyróżnia się wysoką wagą hektolitra ziarna, dobrą odpornością na wyleganie i na niektóre choroby (mączniaka prawdziwego, DTR, septoriozę plew i fuzariozę kłosa). Tej jesieni trafi wyłącznie do gospodarstw nasiennych celem jej rozmnożenia. Do masowej uprawy trafi dopiero w 2018r.

Opcja jest także na etapie rozmnażania, ale pierwsze partie handlowe jej materiału siewnego będą już dostępne pod tegoroczne siewy. Odmiana chlebowa (B), o wysokim potencjale plonowania i dobrej odporności na rdzę żółtą i brunatną. Rośliny są niskie, a tym samym mniej podatne na wyleganie.
Nowościami w pszenżycie ozimym były natomiast Octavio i Carmelo zarejestrowane w 2017r.

Nowości w rzepaku ozimym
W dziale rzepaku ozimego HR Strzelce zaprezentowała 14 odmian swojej hodowli, w tym także te najnowsze. Ich charakterystyka wg przedstawicieli firmy:

Chrobry – to odmiana populacyjna wywodząca się z bezpośredniej krzyżówki z doskonale znaną i bardzo popularną odmianą Monolit. Charakteryzuje się wysoką i stabilną w latach plennością, zwłaszcza na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Kolejne jej cechy to wysoka zimotrwałość, niskie wymagania glebowe, podwyższona odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza na zgniliznę twardzikową. Rośliny osiągają średnią wysokość i są odporne na wyleganie.
Marcelo – odmiana populacyjna, bardzo wczesna, o dobrych zdolnościach adaptacyjnych do warunków siedliskowych, plenna, odporna na wyleganie i choroby grzybowe – szczególnie suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową.
Bazalt – średnio wczesna odmiana populacyjna, o bardzo wysokim potencjale plonowania. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu początkowego, podwyższoną odpornością na choroby grzybowe, małą podatnością na wyleganie i rewelacyjnie wysokim zaolejeniem nasion.
Copernicus – to tegoroczna nowość, a jednocześnie trzecia już odmiana mieszańcowa hodowli HR Strzelce. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania - do 124 proc. wzorca w 2016 r. w doświadczeniach COBORU. Ponadto bardzo dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi do warunków siedliska i bardzo dobrą zimotrwałością co potwierdziły wyniki COBORU z rejonów, w których mimo niekorzystnego przebiegu pogody (temperatury w granicach -10 do -20˚C przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej) odmiana plonowała znacząco wyżej niż inne tworzące wzorzec. Copernicus F1 cechuje się również dobrymi parametrami jakościowymi, oraz dobrą odpornością na wyleganie i choroby grzybowe. Jej materiał siewny pojawi się w sprzedaży dopiero w 2018r.

Stoisko BASF w oblężeniu

Współorganizator spotkania – firma BASF, upowszechniał wiedzę na temat swoich najnowszych produktów. W rzepaku ozimym jest to herbicyd Butisan Avant w zestawie z Iguana Pack. Zestaw zawiera aż 6 substancji czynnych: metazachlor, dimetenamid-P, chinomerak, chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe, daje możliwość stosowania w różnych terminach, a uzupełniające się działanie substancji czynnych sprawia, że skutecznie zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołki, chabra bławatka, przytulię czepną i bodziszek drobny, porozcinany, kosmaty, okrągłolistny. Odchwaszczanie można wykonać dwuetapowo – oprysk przedwschodowy Butisanem Avant i zabieg powschodowy preparatem Iguana Pack, lub zastosować je łącznie po wschodach rzepaku, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych, w dawkach 1,5–2 l/ha + 0,2–0,3 l/ha.

Nowym produktem BASF do stosowania zbożach jest regulator wzrostu Medax Max. Poza pszenżytem jarym może być wykorzystywany we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Ze względu na kombinację dwóch substancji czynnych, proheksadionu i trineksapaku, Medax Max zaczyna działać już przy temperaturze 5 st. C. Działa również w górnym zakresie temperatur – nawet do 25 st. C. W zależności od gatunku dawka tego środka wynosi 0,5 do 0,75 l/ha.