W Krajowym Rejestrze jest 48 odmian ozimych pszenżyta. Prym pod względem obszaru zasiewów bezsprzecznie wiodą odmiany polskich hodowców i aż 3 z pierwszej czwórki to odmiany dańkowskie. Będące na podium liczy się w tys. ha, a czwarta w kolejności niewiele odstaje. Wskazują na to zestawienia opublikowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Popularność rodzimych odmian tłumaczyć można przystosowaniem do naszych warunków glebowych i klimatycznych, w końcu odmiany zostały wyhodowane w kraju. W przeświadczeniu rolników ryzyko niepowodzenia uprawy takich odmian jest mniejsze. Przedstawiamy opisy odmian, które zdominowały polskie pola.

Rotondo (KR 2014). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną - średnia, na septoriozę liści i rynchosporiozę - dość mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

Trapero (KR 2015). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

• Meloman (KR 2014). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na rynchosporiozę - średnia, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża, liczba opadania - duża. Zawartość białka dość mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

• Twingo (KR 2012). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na rdzę brunatną - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew - średnia, na fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo mała. Liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"