Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – PIB uruchomiła w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie aspirator Johnsona służący do sygnalizowania nalotów mszyc na uprawy.

Jest to jedyna tego rodzaju pułapka w regionie i trzecia w kraju, która jest jednym z elementów ogólnopolskiej Platformy Sygnalizacji Agrofagów.

Na platformie dostępne są wyniki obserwacji najważniejszych chorób i szkodników sześciu upraw: pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, ziemniaka i bobowatych, prowadzonych w 210 punktach rozsianych na terenie całej Polski.

Platforma jest rozwijana w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB Zadania 1.5 „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych” resortu rolnictwa.

Jak informuje Rafał Konecki z Instytutu, aspirator jest urządzeniem, które dobrze określa migrację mszyc w promieniu 80 km, a działa na zasadzie zasysania powietrza wraz z unoszącymi się owadami z wysokości około 12 m do zbiornika z wodą. Tego typu próbki zbierane są od początku maja do końca października kilka razy w tygodniu. Ze względu na niewielkie rozmiary mszyc, niezbędne jest przeprowadzenie oceny mikroskopowej, podczas której mszyce są oddzielane od pozostałych owadów. W dalszym kroku osobniki poszczególnych gatunków mszyc istotnych z punktu widzenia ochrony upraw rolniczych są identyfikowane oraz zliczane.

Do wyżej wymienionych gatunków należą m.in.: mszyca czeremchowo-zbożowa (wektor wirusa żółtej karłowatości jęczmienia na zbożach ozimych), bezrurka świdwianka, mszyca zbożowa, mszyca różano-trawowa  (wektor wirusa mozaiki kukurydzy), mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (m.in. wektor wirusa liściozwoju ziemniaka), mszyca kapuściana, mszyca burakowa (m.in. wektor wirusa Y ziemniaka), mszyca kruszynowo-ziemniaczana (wektor wirusów Y i M ziemniaka), mszyca szakłakowo-ziemniaczana ( wektor wirusów Y i M ziemniaka), mszyca grochowa (wektor wirusa żółtej mozaiki fasoli).