Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin było inicjatorem konferencji jaka odbyła się 6 grudnia, a która dotyczyła rolnictwa zrównoważonego.

Prof. Stefan Pruszyński w referacie wprowadzającym przypomniał , że zrównoważone rolnictwo należy rozumieć jako system produkcji, w którym w sposób ekonomicznie uzasadniony, uzyskuje się wystarczająca ilość dostępnej i dobrej jakościowo żywności, przy zachowaniu szczególnej dbałości o zasoby naturalne i zdrowie społeczeństwa.

Kategorycznie też zaprotestował wobec rozpowszechnionej opinii, że wprowadzenie tego systemu produkcji będzie związane z ekstensyfikacją produkcji rolnej i powrotem do dawnych form produkcji. Teza powyższa jest absurdalna  - zauważył prof. Pruszyński, zważywszy, że liczba ludności na Świecie lawinowo rośnie, a w związku z tym potrzeba coraz więcej żywności.

Twórcy koncepcji zrównoważonego rolnictwa zakładają, że wdrożenie nowego systemu produkcji rolnej spowoduje wzrost dostępnej żywności, ale dokonane to zostanie w oparciu o racjonalną intensyfikację procesu wytwarzania. Kontrola kosztów wytwarzania jest niezbędna dla zapewnienia powszechnej dostępności żywności.