Rolnicy poszukują zbóż jarych dobrej jakości w związku z ograniczoną podażą i bardzo wysokimi cenami kwalifikowanego materiału siewnego. Przekłada się to na zwyżkę cen ziarna zbóż na rynku krajowym - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa (IP-Z).

Wzrost cen notuje się także w przypadku ofert na ziarno z importu.

Większy popyt na ziarno zbiegł się ze spadkiem jego podaży, co powoduje, iż trudno o zakup większych partii zbóż. Wielu rolników rozpoczęło prace polowe i sprzedaż zbóż nie jest dla nich priorytetem, tym bardziej, że na rynku panuje niepewność co do kondycji ozimin i ostatecznych strat w uprawach.

Według IZ-P, ceny pszenicy konsumpcyjnej są na razie stabilne, choć "wyczuwa się presję na wzrost jej cen". Na rynku tego zboża jest mniej, ale zapotrzebowanie na ziarno ze strony młynów jest umiarkowane. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach są w przedziale 830-860 zł za tonę.

Bardzo mało jest także ofert sprzedaży żyta konsumpcyjnego. Stąd ceny tego zboża pozostają rekordowo wysokie - 940-980 zł za tonę.

Ceny pszenicy paszowej z odbiorem u producenta, na południowym wschodzie i wschodzie kraju kształtują się na poziomie 750-760 zł/t, a w regionach zachodnich - 760-780 zł za tonę. Pszenica dostarczana przez rolników do skupu jest droższa o ok. 30 zł na tonie.

Podobnie zróżnicowana jest cena kukurydzy. Najtaniej można ją kupić na południowym wschodzie, w cenie 750-770 zł/t, w centrum i regionach zachodnich kosztuje ona 770-800 zł/t w gospodarstwie rolnym. Za kukurydzę z dostawą do wytwórni trzeba zapłacić 800-840 zł/t.

Cena pszenżyta paszowego - to 750-790 zł/t. Żyto paszowe kosztuje 730-810 zł/t, ale trudno to ziarno kupić. Ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie 820-850 zł/t.