Te dane potwierdzone są też w publikacji Rynek środków produkcji dla rolnictwa - stan i perspektyw, opracowany przez naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Ilość kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych zwiększyła się w 2012 r. o 9,3 proc. - czytamy. W ubiegłym roku do sprzedaży zakwalifikowano o 8,8 proc. więcej nasion zbóż.

- Najbardziej wzrosła podaż kwalifikowanych nasion żyta (o 56,4 proc.), pszenicy jarej (o 54,1 proc.) i jęczmienia jarego (o 34,2 proc.). Podaż nasion kukurydzy zwiększyła się o 50,2 proc. osiągając rekordowy poziom 14,3 tys. ton - informuje IERiGŻ.

Powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych zwiększyła się o 8,1 proc. do 113,6 tys. ha z 103,7 tys. ha w 2011 r. Areał uprawy plantacji nasiennych zbóż zwiększyła się średnio o 13,6 proc. O ponad 30 proc. zwiększyły się zasiewy roślin oleistych na nasiona.

- Powierzchnia uprawy plantacji nasiennych roślin strączkowych zmniejszyła się o 11 proc. Produkcja nasion w sezonie 2011/12 była o 21 proc. większa niż rok wcześniej. Zwiększył się przywóz nasion z innych państw Unii Europejskiej o 27 proc. i z państw trzecich o 90 proc. Importowano ponad trzykrotnie więcej nasion zbóż, kukurydzy o ponad 50 proc. i rzepaku o 20 proc. - podaje Instytut.

Szczególnie te dane o kukurydzy nie dziwią, bo w roku 2012 mieliśmy do czynienia z rekordową produkcją tej rośliny.