Listy Odmian Zalecanych są sporządzane w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Odmiany na niej umieszczone, wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach danego regionu. Z tego powodu zasługują też na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona bowiem podczas badań duża wartość tych pozycji, daje większą szansę lepszych efektów gospodarczych aniżeli uprawa innych odmian. Tradycyjnie są one ustalane pod koniec stycznia. Podaliśmy LOZ już praktycznie dla wszystkich regionów kraju, tym razem przeszedł czas na woj. śląskie.

Pszenica jara: Tybalt, Arabella, Ostka Smolicka, Herenda, Varius, Rusałka, Goplana, Nimfa.

Jęczmień jary: Basic, Ella, Kucyk, Soldo, KWS Atrika, KWS Dante, RGT Planet, KWS Vermont, Paustian, Polonia Staropolska, Allianz, Bente*.

Pszenżyto jare: Milewo, Mazur, Puzon, Sopot, Mamut.

Owies: Breton, Bingo, Arden, Komfort, Harnaś, Siwek, Amant, Elegant, Romulus.

Groch siewny: Tarchalska, Batuta, Mecenas, Audit, Arwena, Tytus*, Astronaute*, Hubal, Turnia.

Soja: Mavka, Aligator, Abelina, Sculptor*, GL Melanie*, Petrina*.

Ziemniak – bardzo wczesne: Denar, Lord, Viviana, Areielle, Riviera, Impala.
Ziemniak – wczesne: Vineta, Owacja, Bellarosa, Madeline, Bohun*.
Ziemniak – średnio wczesne: Tajfun, Satina, Laskara, Mazur.
Ziemniak – średnio późne i późne: Jelly.

*wstępna rekomendacja

Źródło: COBORU