Limagrain to spółdzielnia, którą tworzą rolnicy z regionu Limagne w środkowej Francji. Spółdzielnia zrzesza 3,5 tys. producentów rolnych, którzy produkują m.in. materiał siewny kukurydzy i pszenicy. 2 tys. z nich ma kontrakty na produkcję nasion. Wszyscy mają udziały w spółdzielni i realny wpływ na to, co dzieje się w firmie do nich należącej.

Rolnicy znad Wisły znają przede wszystkim odmiany kukurydzy z marką „LG", a także odmiany kukurydzy kiszonkowej oznaczone „LG Animal Nutrition."

Jak Limagrain łączy biznes i pojedynczych producentów rolnych? Daje im siłę, razem mogą więcej. Poza tym daje im zbyt na produkowane przez nich nasiona i opłacalną cenę. Prezydentem spółdzielni jest rolnik, Jean-Yves Foucault.

- Rolnicy wstępują do spółdzielni z dwóch powodów, chcą otrzymać kontrakty z lepszymi marżami i chcą bezpiecznie pracować - powiedział Foucault. - Zysk, jaki osiągają z produkcji nasiennej kukurydzy jest dwa razy wyższy w porównaniu do tego, który mają rolnicy nie zrzeszeni w naszej spółdzielni i sprzedają kukurydzę ziarnową - dodaje. Z kolei, my od naszych członków kupujemy kukurydzę ziarnową po cenie o 8-10 proc. wyższej w porównaniu z ceną rynkową.

Gospodarstwo prezydenta Limagrain ma 60 ha. Koncentruje się na uprawie nasiennej kukurydzy, pszenicy i produkcji zwierzęcej. Foucault wraz z żoną sprzedaje rocznie 700 jagniąt na mięso. Zysk z działania w spółdzielni, ze sprzedaży do niej płodów rolnych jest o wiele wyższy od samej dywidendy, którą wypłaca swoim członkom spółdzielnia Limagrain.

- Dołączyłem do spółdzielni po to, żeby w grupie osiągnąć więcej, niż bym osiągnął sam - przyznaje Foucault.

Gospodarstwo prezydenta Limagrain osiągnęło zysk na kooperacji ze spółdzielnią w wysokości 120 tys. euro w ostatnim sezonie. Wspomniana dywidenda wyniosła tylko 3 tys. euro.

- Za 30 euro można stać się członkiem naszej spółdzielni, jednak warunek podstawowy brzmi: musisz być rolnikiem z regionu Limagne - mówi Jean-Yves Foucault. - Każdy rolnik w naszej strukturze ma jeden głos - dodaje.

Korzenie Limagrain sięgają 1942 roku. Rolnicy utworzyli wtedy spółdzielnię produkcyjną odmian zbóż. Na początku lat 60. poprzedniego wieku, pojechali do USA, gdzie zobaczyli kukurydzę. Od 1965 roku zajęli się produkcją nasienną kukurydzy.

Dziś są jednym z najpotężniejszych na świecie producentów nasion. Jedynym w swoim rodzaju, ze względu na spółdzielczy charakter firmy. Oprócz produkcji nasiennej w sektorze rolnym, są obecni w warzywnictwie i piekarnictwie. Zyski przeznaczają na badania i rozwój. Mają własne laboratoria oraz firmy badawcze. Limagrain zatrudnia na całym świecie ponad 8 tys. pracowników. Biznes prowadzi w 39 krajach. Francuscy rolnicy sami decydują o kierunkach rozwoju i o tym, jakich akwizycji dokonają. Obecnie sprawdzają rynek USA i już za niedługo wejdą tam w biznes piekarniczy.

- Nasi rolnicy mają różne spojrzenia, jednak wiemy, że musimy być szybcy w podejmowaniu decyzji - konkluduje Jean-Yves Foucault.

Blisko połowę sprzedanych produktów grupy Limagrain stanowią nasiona do produkcji rolniczej. Sprzedaż uzupełniają nasiona warzyw i produkty zbożowe, m.in. wykorzystywane w piekarnictwie. Wartość sprzedaży wyniosła blisko 2 mld euro.