Na podstawie ustawy o nasiennictwie z 9 listopada 2012 r. wniosek o wyrażenie zgody do obrotu tych odmian przypada na termin do 1 września - w wypadku materiału siewnego przeznaczonego do siewu jesiennego. Z kolei w wypadku ziarna przeznaczonego do wysiewu wiosną - do 1 lutego.

Określenie terminów składnia wniosków o wyrażenia zgody implementują przepisy dyrektywy Komisji 2008/62/WE i 2009/145/WE. Wybrano je tak, aby uwzględnić cechy biologiczne poszczególnych grup roślin i gatunków oraz konieczność zachowania terminów agrotechnicznych dla ich siewu.