Zaletą preparatów zawierających chlorotoluron jest ich niski jednostkowy koszt na hektar oraz możliwość stosowania w ujemnych temperaturach (max. do - 3°C).


Jak informuje KWS Lochow przy planowaniu zastosowania preparatu zawierającego chlorotoluron w uprawie pszenicy, należy sprawdzić czy odmiana, którą uprawiamy odznacza się dobrą tolerancją na tą substancje czynną.