Z powodu konieczności przesiewu upraw ozimych, rolnicy zmuszeni są w ich miejsce wprowadzić inne. Niestety na rynku brakuje kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, a jak ziarno jest dostępne to dochodzi do niewiarygodnie wysokich cen. Zima o takim przebiegu pogody zdarza się bardzo rzadko, ale jej skutki odczuwalne będą długo.


Już wiadomo, że jesienią też powtórzy się problem z dostępnością materiału siewnego. Jak informują nas Czytelnicy, niektórzy rolnicy postanowili zabezpieczyć się zawczasu i zapisują się na kwalifikat w hodowlach nasiennych. Dotyczy to pszenicy ozimej o zimotrwałości powyżej 5°. Rolnicy boją się, że w kolejnym roku powtórzy się sytuacja, stąd chcą tym razem bardziej postawić na odmiany zimotrwałe, które przetrzymają zimę, niż te bardziej plenne, ale bardziej podatne na jej skutki.