W sierpniu prezydent zawetował ustawę o nasiennictwie, zawierającą m.in. przepisy dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Swoją decyzję tłumaczył niezgodnością ustawy z prawem UE. Nierozpatrzone przez Sejm prezydenckie weto, podobnie jak projekty ustaw, podlega zasadzie dyskontynuacji w nowej kadencji parlamentarnej.

- W tej chwili trwają w Kancelarii Prezydenta prace nad prezydenckim projektem ustawy o nasiennictwie - poinformowała w środę prezydencka minister Irena Wóycicka.

Ustawa o nasiennictwie była drugą zawetowaną przez Bronisława Komorowskiego. Nie regulowała ona sprawy upraw genetycznie modyfikowanych, ale też ich nie zakazywała. Określała tryb rejestracji i wytwarzania materiału siewnego głównie tradycyjnych odmian. Ustawa zawierała jednak przepis dotyczący możliwości rejestracji odmian transgenicznych, który wywołuje wiele kontrowersji.

Komorowski - uzasadniając zawetowanie przepisów - argumentował, iż problematyka organizmów genetycznie modyfikowanych powinna zostać uregulowana w całościowej ustawie o GMO, nie zaś wycinkowo, np. w ustawie o nasiennictwie.

Ustawa o nasiennictwie - w ocenie prezydenta - w części odnoszącej się do odmian genetycznie modyfikowanych, była "niedopracowana pod względem prawnym", gdyż "miała dostosować polskie prawo do wymagań UE, tymczasem w toku prac legislacyjnych jej sens został całkowicie zmieniony, a jej przyjęcie wprowadzałoby uregulowania sprzeczne z prawem europejskim".

Komorowski zapowiedział przed wyborami, że przedłoży Sejmowi własny projekt ustawy o nasiennictwie przywracający dotychczasowe przepisy dotyczące nasion GMO na ściśle określony czas. Jak argumentował, będzie to czas dla rządu i Sejmu na całościowe uregulowanie kwestii organizmów zmodyfikowanych genetycznie, oraz na przeprowadzenie debaty publicznej i szerokich konsultacji społecznych.

Według prezydenta, takie rozwiązanie da szansę na wdrożenie niezbędnych uregulowań prawnych w zakresie nasiennictwa, a jednocześnie pozwoli uniknąć przyjęcia zapisów wzbudzających kontrowersje, które powinny zostać uregulowane w zupełnie odrębnej ustawie.

Inicjatywa w sprawie nasiennictwa mogłaby być trzecim projektem prezydenckim zaprezentowanym w tej kadencji Sejmu. W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach. Według nieoficjalnych informacji , w prezydenckiej kancelarii trwają też prace nad prezydenckim projektem ws. "orzełka" dotyczącym umieszczania symbolu narodowego na strojach polskich sportowców.

W ubiegłej kadencji parlamentu Komorowski oprócz projektu zmian w konstytucji zgłosił także inicjatywy ustawodawcze w sprawie cyberbezpieczeństwa i nowelizacje ustaw o orderach i odznaczeniach oraz emeryturach i rentach z FUS.