W ramach prowadzonej w trybie rokowań procedury prywatyzacji Centrali Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęły trzy wiążące propozycje warunków umowy zakupu akcji Spółki.

źródło: MSP