W firmie Monsanto praca hodowlana skupia się na następujących kierunkach:
- osiągnięcie wyższego potencjału plonowania, szczególnie na dobrych stanowiskach z wysoką agrotechniką,
- zwiększenie tolerancji na warunki stresowe, w tym również wyższą zimotrwałość (np. odmiany półkarłowe),
- zwiększenie tolerancji na większość chorób grzybowych, wszystkie nasze mieszańce mają podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma),
- odporność na osypywanie,
- hodowla odmian o zmienionym profilu kwasów tłuszczowych dostosowanych do potrzeb przemysłu np. spożywczego.


- Jeśli chodzi o kukurydzę, badania i rozwój skierowane są na hodowle odmian, które spełniają różnorodne wymagania produkcyjne i wzrost plonów. Mówimy tu przede wszystkim o dostosowaniu odmian do różnych wymagań klimatycznych i glebowych, jak i różnej stosowanej agrotechniki. W Europie posiadamy osiem stacji hodowlanych oraz związaną z nimi gęstą sieć badawczą. W Polsce jest ponad kilka tysięcy poletek doświadczalnych testujących odmiany przed ich komercjalizacją - informuje Gallewicz.