W Unii Europejskiej uprawą GMO zajmuje się 8 państw: Francja, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Rumunia oraz Polska.

W tym roku, w stosunku do 2006 r., areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych zwiększył się czterokrotnie we Francji i ponad dwukrotnie w Czechach i w Niemczech. Hiszpania, która jest największym plantatorem roślin genetycznie zmodyfikowanych, odnotowała ponad 40 proc. wzrost.

W 2007 roku Hiszpania miała ponad 75 tys. ha upraw GMO, Francja ponad 21 tys. ha, Czechy - 5 tys. ha, Portugalia 4,5 tys., Niemcy 2,6 tys. ha, Słowacja 900 ha, Rumunia 350 ha, a Polska 320 hektarów. W 2006 roku łącznie w tych krajach było to 62 tys. ha.

Obecnie jedyną rośliną genetycznie modyfikowaną uprawianą w UE jest kukurydza Bt. Zawiera ona gen, który pozwala obronić się jej przed szkodnikiem - omacnicą prosowianką. Występuje on głównie w południowej i środkowej Europie, ale przesuwa się na północ.

Według EuropaBio, uprawy GMO są dla rolników narzędziem do zwiększenia plonów, zmniejszenia nakładów pracy oraz walki ze szkodnikami. Obecnie 46 państwa na całym świecie uprawiają 209 odmian roślin genetycznie modyfikowanych lub prowadzą doświadczenia z ich udziałem.

Polski Związek Producentów Kukurydzy podał, że w 2007 roku kukurydzą GMO obsiano w Polsce ponad 320 ha.

EuropaBio jest Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Biotechnologicznego; reprezentuje 85 członków korporacji współpracujących na poziomie światowym, 11 członków stowarzyszonych, 5 bioregionów i 25 narodowych organizacji biotechnologicznych. Reprezentują one 1800 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych

Źródło: PAP