PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Wcześnie dojrzewające odmiany pszenicy ozimej

Autor: Wojciech Konieczny

Dodano: 09-08-2020 07:03

Tagi:

Dokuczająca w ostatnich latach susza rolnicza skłania do poszukiwania różnorodnych sposobów na ograniczenie spadku plonów uprawianych roślin. Jednym z nich jest zmiana doboru odmian.W przeszłości rozwiązanie tego typu sprawdziło się w odniesieniu do ziemniaka. Wprowadzenie odmian bardzo wczesnych i wczesnych uwolniło plantatorów od zmory wystąpienia alternariozy i zarazy ziemniaka, nie dlatego że te odmiany są odporne na te choroby, ale ponieważ schodzą z pola przed okresem ich występowania. Dobre rezultaty skłaniają szereg gospodarstw do powielenia tego posunięcia w odniesieniu do pszenicy ozimej. Dążą one do uprawy wcześnie dojrzewających odmian tego gatunku, licząc, że w większym stopniu wykorzystają wodę pozimową do wytworzenia plonu. „Uciekną” rozwojowo przed występującymi często już od maja dotkliwymi niedoborami wody w glebie. W odpowiedzi na liczne prośby poprosiliśmy firmy hodowlano-nasienne o wskazanie przez nie tych odmian, które w ich ofercie odznaczają się wczesnym terminem dojrzewania. Okazuje się, że w swej pracy nie zawsze upatrują one we wczesności odmiany sposobu na ograniczenie skutków suszy. W wielu wypadkach jest to połączenie cechy wczesności z jednoczesną zmianą innych cech morfologicznych, np. wprowadzeniem ościstości kłosów, zwiększeniem grubości kutikuli, zmianą ustawienia liści górnej partii łanu (wysztorcowaniem ich), jak również szeregiem innych cech o charakterze fizjologicznym, których efekt wizualny łatwiej zauważyć podczas bezpośredniej lustracji poletek pokazowych. Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej krótkie opisy pozwolą Czytelnikom na mniej lub bardziej dokładne rozpoznanie zagadnienia doboru odmian pszenicy nie tyle najwcześniej dojrzewających, co o podwyższonej tolerancji na suszę. Oto rekomendacje firm.

HR Strzelce
Należy wyróżnić dwa okresy suszy. Pierwszy to wczesnowiosenny, w przypadku którego pewną przewagę w tolerancji na suszę mogą mieć odmiany wcześnie rozpoczynające wzrost po zimie, co jest związane z genami kierującymi jarowizacją – Vrn, oraz niewrażliwością na fotoperiod – Ppd. Odmiany z krótszym okresem jarowizacji oraz z genami niewrażliwości na długość dnia z palety HRS to: Owacja, Euforia, Venecja, Sfera, Poezja.
Susza w okresie nalewania ziarna – najbardziej krytyczny okres dla plonowania
Dla odmian uprawianych w centralnej Europie termin dojrzałości może być przydatnym wskaźnikiem wyboru odmian tolerujących suszę w czerwcu, ale niejedynym. Odmiany tolerujące suszę oprócz wczesnego terminu kłoszenia powinny charakteryzować się szybkim, krótkim okresem długości nalewania ziarna i jak najszybszym wejściem w fazę dojrzałości woskowej. Z palety odmian HRS odmiany spełniające te wymagania to Euforia, Owacja, Pokusa, Venecja, Plejada, Opoka (szybkie nalewanie ziarna).

Następnymi parametrami są:
silny nalot woskowy na liściach i kłosie, który wg niektórych badaczy koreluje z tolerancją na suszę – odmiany Euforia, Venecja, Poezja;
wysokość odmian – te o dłuższej słomie ukorzeniają się głębiej, mają dłuższy system korzeniowy, co pomaga w lepszym wykorzystaniu wody i składników pokarmowych umieszczonych w głębszych warstwach. W ofercie firmy są to:Wilejka, Opoka, Owacja, Plejada; ościstość kłosów chroni je przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, przez co lepiej znoszą wysokie temperatury w okresie kwitnienia i nalewania ziarna, poza tym zwiększona jest ich fotosynteza. Większość odmian uprawianych w krajach z niedoborami wody i wysokimi temperaturami posiada ości, co oznacza, że ten typ jest preferowany w tego rodzaju stresie. Ich przykładem jest odmiana Wilejka.

HR Danko
Z uwagi na położenie swoich stacji doświadczalnych oraz przeważające tam rodzaje gleb jest postrzegana przez rolników jako dostawca odmian dobrze dostosowanych do stresowych warunków klimatyczno-glebowych, w tym suszy. Oprócz sprawdzonych od wielu lat bardzo wczesnych form pszenicy ozimej, np. Mewa, Arkadia, Sailor, Ludwig, firma ma w swojej ofercie odmiany nowe, które w ostatnim suchym roku, ale też w trakcie wielu lat hodowli i rejestracji pokazały swoją przydatność gospodarczą.

Na uwagę zasługuje wysokojakościowa Bataja bardzo szybko kłosząca się (już po 146 dniach) i dojrzewająca. Sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, klasy od III do IVb. Wysoko mrozoodporna i formująca grube ziarno.
Wczesnością wyróżnia się też Lawina, odmiana typu paszowego. Nie wymaga prawidłowego płodozmianu i drogich technologii, z uwagi na wysoką zdrowotność nawet w monokulturze zbożowej i po kukurydzy. Dobrze krzewi się i jest zimotrwała.

Arkadia bardzo dobrze znosi suszę i ekstremalnie opóźnione siewy. Dzięki długiemu systemowi korzeniowemu i dłuższej słomie wyjątkowo dobrze potrafi gospodarować wodą. Jak na pszenicę znosi wzorcowo zakwaszenie i wodoprzepuszczalność gleby.
Niezbyt duże wymagania wodne ma bardzo wczesna nowość Kariatyda. Od wykłoszenia do pełnej dojrzałości potrzebuje tylko 50 dni. Bardzo wysoka mrozoodporność (5) i odporność na choroby i wyleganie oraz dorodne ziarno (MTZ ponad 50 g) wróżą tej odmianie dłuższe zadomowienie u rolników. Na glebach żytnich, blisko lasu sprawdza się od wielu sezonów oścista Mewa. Potrafi bardzo dobrze gospodarować wodą i wytworzyć grube ziarno w warunkach suszy na słabych glebach. Jest superwczesna i mrozoodporna (6).

Poznańska Hodowla Roślin
Astoria to jedyna polska odmiana elitarna (grupa E) pszenicy ozimej. Przystosowana do uprawy na terenie całego kraju. Charakteryzuje się rekordową zawartością białka i glutenu w ziarnie, która utrzymuje wysokie parametry nawet w niekorzystnych warunkach. Ziarno o bardzo wysokiej MTZ, bardzo dobrym wyrównaniu i wysokiej liczbie opadania. Rośliny o wysokiej sile krzewienia, odporności na choroby i wyleganie, średnio wysokie, wcześnie dojrzewające.

Saaten Union
Lemmy – wczesna odmiana z grupy jakościowej A. Wysokoplenna zarówno na poziomie A1, jak i A2. Odporna na pryszczarka pszennego (Sitodiplosis mosellana). Zimotrwała i odporna na wyleganie – gen Pch 1. Rekomendowana na wszystkie stanowiska pszenne, zmianowania i poziomy agrotechniki oraz na stresowe warunki środowiskowe.

Aspekt – jedna z najwcześniejszych odmian z oferty firmy z bardzo wysoką zimotrwałością, w różnych warunkach, nawet w bezśnieżne zimy. Niska skłonność do wylegania i wysoka jakość ziarna (grupa jakościowa A) predysponują odmianę do uprawy w najintensywniejszych programach. Przydatna przy opóźnionych terminach siewu.

SU Aventinus – klasa jakościowa A. Zarejestrowana w Niemczech w 2019 r. Osiągnęła najwyższą ocenę plonowania na poziomie A1. Niska, o bardzo dużej odporności na wyleganie również dzięki obecności genu Pch1. Sprawdza się przy siewie zarówno w terminie optymalnym, jak i bardzo późnym. Tolerancyjna na herbicydy zawierające chlorotoluron (CTU).

IGP
Ribbeck PZO – oścista odmiana chlebowa (grupa B), z tolerancją na wirusy odglebowe. Średnia wysokość roślin i bardzo dobra odporność na wyleganie. Dobra odporność na mączniaka i fuzariozę kłosów – rzadkość wśród ostek. Wczesne dojrzewanie. Silne krzewienie. Dobra mrozoodporność. Formuje grube ziarno również na słabszej glebie.

Julie – elitarna (grupa E) odmiana jakościowa, która bardzo wcześnie się kłosi i dojrzewa. Grube ziarno pozwala na wykazanie jej potencjału plonowania w każdych warunkach pogodowych. Charakteryzuje się wybitną zimotrwałością – 5,5 wg skali COBORU oraz jak przystało na elitę, znakomitymi parametrami skupowymi zbieranego ziarna.

Apostel – wczesna i najwyżej plonująca odmiana jakościowa z grupy A w warunkach suszy, co potwierdziły urzędowe badania COBORU PDO 2019 r. Bardzo wysoka odporność na mączniaka oraz ogólna odporność na choroby. Znakomita tolerancja na wczesnowiosenną suszę. Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów. Grube i wyrównane ziarno.

Limagrain
Najwcześniejszą odmianą pszenicy ozimej zalecaną przez firmę do uprawy w Polsce jest Avenue zakwalifikowana do grupy B
– chlebowej. Charakteryzuje się niskim pokrojem i dużą odpornością na wyleganie. MTZ ziarna ok. 43 g. Bardzo tolerancyjna w stosunku do mączniaka prawdziwego na liściu i tolerancyjna na porażenie kłosa tym patogenem. Wykazuje też dużą tolerancję w stosunku do innych chorób pszenicy, a w szczególności do rdzy brunatnej. Jest to odmiana o średniej zimotrwałości, nadająca się do uprawy także na słabszych stanowiskach.

Z uwagi na jej krótkie, mocne źdźbło i dobre krzewienie, a także bardzo wysokie zdolności regeneracyjne po zimie dawkę regulatora wzrostu można zredukować do połowy. Dojrzałość zbiorczą osiąga równocześnie z jęczmieniem ozimym.
Podstawowe parametry skupowe, takie jak zawartość białka, liczba opadania, waga hektolitra, są na dobrym poziomie i nie stanowią problemu dla firm handlowych i młynów.

Syngenta
Euclide – oścista odmiana z grupy A. Bardzo wczesne dojrzewanie, najwcześniejsza w katalogu firmy. Nadaje się na stanowiska z okresowymi niedoborami wody. Tolerancyjna na jakość gleby. Zimotrwałość średnia (3,5). Krzewi się silnie. Bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, średnia na pozostałe choroby. Mało podatna na wyleganie. Średnia masa tysiąca nasion (MTZ) 48,5 g.

Saatbau
Apexus to wczesna, silnie krzewiąca się odmiana oścista z grupy E, o bardzo wysokiej zimotrwałości (5,5) i dobrej zdrowotności liści. Bardzo mocny i wczesny wigor wiosenny. Toleruje chlorotoluron.

Aurelius to także elitarna odmiana oścista wyhodowana w suchym klimacie kontynentalnym, dzięki czemu wyróżnia się wybitną tolerancją na okresowe susze występujące w czerwcu. Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego oraz żółtą i brązową rdzę. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania, silnie rozwinięty system korzeniowy i bardzo wysoka odporność na wylegania. Polecana dla gospodarstw na słabszych glebach.

Guido jest wczesną, dość wysoką odmianą ościstą. Buduje plon w oparciu o wysokie krzewienie. Tolerancyjna na okresowe niedobory wody i wyleganie. Niskie wymagania glebowe. Wysoka odporność na choroby liści, jak i kłosa. W badaniach COBORU GUIDO wykazał się również wysoką zimotrwałością.
Urbanus - odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, wykształca długie, ościste kłosy z dużym ziarnem. Tolerancyjna na stanowiska słabsze i w przypadku opóźnionych siewów. Wcześnie osiąga dojrzałość zbiorczą, a ziarno wykazuje bardzo wysoką zawartość glutenu oraz doskonałą gęstość.

Balitus jest zimotrwałą (5), wcześnie dojrzewającą, bezostną odmianą łączącą w sobie wysoką plenność z doskonałą odpornością na wyleganie i dobrą zdrowotnością. Przy zastosowaniu intensywnej technologii produkcji oraz odpowiedniej obsadzie wydaje najwyższe plony również w trudniejszych warunkach klimatyczno-glebowych. Sprawdza się także w przypadku opóźnionych terminów siewu.

Tacitus jest zimotrwałą (5,5), plenną odmianą o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, z bardzo dobrą tolerancją na wyleganie. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju Należy do tzw. odmian jednokłosowych. Produkcyjność buduje się ilością wysianych ziarniaków, stąd konieczność stosowania wyższej normy wysiewu. Przydatna do późnych jesiennych siewów. Aby osiągnęła najwyższe plony, wymaga ochrony kłosa.

Pannonikus to plenna i bardzo powtarzalna w latach odmiana oścista. Wyróżnia się wysoką MTZ oraz odpornością na mączniaka i rdze. Tolerancyjna na jakość gleby. Źdźbła dość długie, ale sztywne, co zapobiega ich wyleganiu. Ziarno grube, o wysokich parametrach jakościowych odnośnie zawartość białka i liczby opadania.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • Przemek 2020-08-10 07:13:16
  Pszenica Avenue, rok 2020 zbiór zaraz po jęczmieniu ozimym. plon na poziomie najwyżej plonujących pozostałych odmian w gospodarstwie. Parametrów jeszcze nie badałem, ale powinno być dobrze, bo ziarno ładne i szkliste. Przedplon koniczyna, obok KWS Ozon na rzepaku, plon porównywalny. Dystrybutor Osadkowski
 • jarki 2020-08-10 00:00:28
  Wilejka i wczesną! Chyba tak samo jak zimotrwałość ma 7.5 tylko zapomnieli dodać na Litwie gdzie Artist ma 9/9. Idiotów szukajcie gdzie indziej! Żeby swój swego okradał to już szczyt!!!
  • Rolnikt 2020-08-12 08:30:53
   ..kłos piękny a nie sypie!!!
 • Rol tik 2020-08-09 10:01:34
  Jakie te pszenicę wczesne i późne? Ta różnica 3 dni? Ja jak sypne nowozu i opryskam to nawet wczesna odmiana jest jeszcze długo zielona.
  • Maniek 2020-08-09 12:20:25
   Jak sypniesz saletry za późno i za dużo to rozregulujesz układ hormonalny pszenicy i to są to jest przyczyną późnego dojrzewania.
   • Rol tik 2020-08-09 13:46:37
    Jak pszenica czuję dobre stanowisko to też się rozlegulowune?
  • Maniek 2020-08-09 17:42:37
   Jednak masz rację róznica paru dni.
 • Jan bez ziemi 2020-08-09 09:07:08
  "Oprócz sprawdzonych od wielu lat bardzo wczesnych form pszenicy ozimej, np. Mewa, Arkadia, Sailor, Ludwig (.....) Arkadia bardzo dobrze znosi suszę i ekstremalnie opóźnione siewy." Co to za bzdura? Arkadia jest jednocześnie pszenicą bardzo wczesną i nadaje się na ekstremalnie opóźnione siewy? To się wzajemnie wyklucza. Wczesne odmiany nie nadają się na późne siewy.
 • Firlej 2020-08-09 08:25:31
  a pszenica z wczesnością dojrzewania porównywalną do jęczmienia ozimego? Avenue? Tylko kto jest teraz dystrybutorem jej?
  • ułan 2020-08-09 23:58:09
   Po tym roku wszyscy się wycofali. Plon tragedia. Lepiej jęczmień zasiać da dwa razy tyle.
   • Firlej 2020-08-10 01:15:57
    mi w zeszłym roku na IVb dała równo 6t, gdzie inne (Tobak Julius) dawały 4,5t. Jakość i wyrównanie ziarna odmiany Avenue jest bardzo dobra. Nie trzeba jej skracać. Szkoda, że nie ma już jej w ofercie u osada.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.51.33
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.