Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 2 kwietnia do 30 czerwca 2007 r. Oddziały Terenowe ARR będą przyjmowały wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach:

- dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

- dopłaty dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Źródło: ARR