Obecnie zarejestrowanych jest pięć odmian konopi: Beniko, Białobrzeskie, Tygra, Wielkopolskie i nowy Wojko.

Odmiana Wojko jest jednopienna, o bardzo wczesnym terminie kwitnienia i o niskiej do średniej wysokości. Według Doświadczeń Rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych plon słomy jest wyższy od wzorca, plon nasion - wyższy od wzorca. Jakość włókna - porównywalne do wzorca, bardzo niska zawartość THC. Odmiana zawiera wyższą w porównaniu z Beniko i Tygrą zawartość olejków eterycznych. Ma ustabilizowaną jednopienność i większą odporność na porażenia chorobami (szczególnie zgnilizna twardzikowa).

Zdaniem dr Michała Rębarza z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest dość spore zainteresowanie szczególnie ze strony rolników, którzy przeznaczają konopie na kwalifikowany materiał siewny i włókno.