Program ma na celu podwyższenie standardów jakościowych przygotowania kwalifikowanego materiału siewnego w stopniu C/1 i wskazanie klientom przedsiębiorstw, w których można nabyć materiał siewny w parametrach lepszych niż wskazują na to aktualnie obowiązujące urzędowe normy w Polsce.

W sezonie jesień 2011 firma pobrała próby kontrolne z materiału siewnego odmian, które następnie zostały poddane ocenie w laboratorium akredytowanym KWS Lochow pod względem następujących parametrów: czystość analityczna, czystość gatunkowa (zanieczyszczenia nasionami innych gatunków), zdolność kiełkowania.

- Przedsiębiorstwa, u których zbadaliśmy minimum 50 proc. partii materiału siewnego oferowanych do sprzedaży, z których minimum 75 proc. partii spełniło wymagania jakościowe odpowiadające „normie KWS Lochow" otrzymują miano „Najlepszy producent materiału kwalifikowanego odmian KWS LOCHOW" - informuje firma.