Postęp biologiczny to dzisiaj przede wszystkim rosnąca wysokość plonów. Jednak przyszłość hodowli ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb związanych ze zmieniającą się rzeczywistością, jak na przykład z ociepleniem klimatu i mniejszą dostępnością wody.

Najważniejsze kierunki w hodowli nowych odmian to wysokość i stabilność plonowania, jakość plonu (odpowiednia zawartość substancji żywieniowych lub antyżywieniowych, związków o znaczeniu technologicznym). Bardzo ważna i przyszłościowa jest hodowla odmian odpornych na choroby, na stresy środowiskowe - niskie dawki nawożenia, suszę, a także cechy przystosowujące rośliny do nowoczesnych technologii uprawy.