Firma Lochow-Petkus funkcjonuje w Polsce od 10 lat. Należy do grupy KWS i zajmuje się hodowlą zbóż oraz roślin strączkowych. KWS zaś prowadzi hodowlę rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych. Na rynku nasiennym żyta mieszańcowego w Polsce odmiany z Lochow-Petkus zajmują 75 proc. a jęczmienia jarego – 10 proc.

Duże zmiany w hodowli nastąpiły po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Od 1 maja ubr. na naszym rynku nasiennym dostępne są odmiany, które nie muszą być zarejestrowane w Polsce, wystarczy, że znajdują się na liście unijnej. Dlatego w tym roku w sprzedaży znajdzie się odmiana pszenicy ozimej Buteo, która zalecana jest do uprawy bezorkowej w monokulturze. Obecnie znajduje się w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w sześciu województwach. Buteo jest odmianą chlebową z klasy B, o dużej odporności na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów. Wcześnie dojrzewa. Ziarno odznacza się wysoką liczbą opadania. Inne odmiany pszenicy ozimej znajdujące się na unijnej liście odmian, które w tym roku firma Lochow-Petkus zaoferuje polskim rolnikom, to Cubus, Milvus, Dekan i Biscay. Pierwsze dwie to odmiany jakościowe (z klasy A), Dekan jest odmianą chlebową (klasa B), a Biscay - pastewną (klasa C). Decydując się na uprawę tych odmian, trzeba jednak pamiętać, że ich zimotrwałość jest niezbyt duża.

W hodowli pszenicy jarej nowością jest zarejestrowana w ubiegłym roku w Polsce Monsun, o wysokiej odporności na porastanie i wysoko plonująca. Dwa lata temu zarejestrowano ościstą odmianę Bryza, która wyróżnia się najwcześniejszym dojrzewaniem. Poza tym sprawdza się przy opóźnionych siewach.

Nowością na naszym rynku będzie także Pollino F1. Jest to odmiana żyta mieszańcowego (mieszaniec trójliniowy), zarejestrowana w tym roku w Niemczech i w Danii. Do otrzymania tej odmiany wykorzystano najnowszą technologię PollenPlus, która pozwala na wytwarzanie przez rośliny żyta mieszańcowego większej ilości pyłku kwiatowego. Dzięki temu zapylenie jest szybsze i skuteczniejsze, co minimalizuje ryzyko wystąpienia sporyszu i zwiększa szansę na uzyskanie ziarna wysokiej jakości. Poza tym nie wymaga stosowania podczas siewu domieszki żyta populacyjnego, co dotychczas było standardem w uprawie odmian mieszańcowych żyta. Odznacza się także dużą odpornością na rdzę brunatną i wysoką podatnością na mączniaka prawdziwego zbóż.

W tym roku spółce udało się zarejestrować nową odmianę pastewną jęczmienia jarego – Widawa. Jest to odmiana plonująca u nas najwyżej, przy wszystkich poziomach intensywności uprawy. Poza tym jest dość odporna na choroby i toleruje zakwaszenie gleby. Oferta odmian jęczmienia ozimego zwiększyła się o odmianę Corbie. Jest to odmiana browarna, o średnim plonowaniu i dużej odporności na wyleganie. Zimotrwałość jest mała do średniej. Ziarno odznacza się bardzo dobrym wyrównaniem, dużą masą 1000 ziarn i małą zawartością białka.
Od kilku lat na rynku polskim obecne są dwie odmiany owsa firmy Lochow-Petkus: Flämingsprofi i Flämingsstern. Pierwsza z nich odznacza się białą łuską i jest szczególnie przydatna do produkcji płatków owsianych. Druga ma łuskę koloru żółtego i charakteryzuje się równoczesnym dojrzewaniem ziarna i słomy. Przydatna jest także do uprawy na Pogórzu.

Ciekawostką jest zarejestrowana w tym roku wcześnie dojrzewająca odmiana grochu wąsolistnego Santana. Odznacza się ona największym plonowaniem spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce. Rośliny są średniej wysokości. Ich podatność na wyleganie jest mała. Nasiona są bardzo duże, o bardzo dużej zawartości białka.

Na polach w Kondratowicach dużo miejsca zajmują odmiany rzepaku ozimego, którego hodowlą zajmuje się firma KWS. W ubiegłym roku w doświadczeniach PDO bardzo dobrze wypadła odmiana Digger - 5,7 tony z hektara. Odznacza się nieco opóźnionym rozwojem wiosennym, co chroni rośliny przed mogącymi wystąpić w tym okresie przymrozkami, za to przyspieszonym rozwojem w drugiej połowie wiosennej wegetacji. Kwitnienie jest krótkie (“wybuchowe”), co gwarantuje równoczesne dojrzewanie nasion. Wyróżnia się krótkim okresem osiągnięcia dojrzałości technicznej. Nowością jest odmiana Remy, o wysokim potencjale plonotwórczym i stabilnym plonowaniu. Poza tym odznacza się bardzo wysoką zawartością tłuszczu. Nowością jest także odmiana Rodeo, wyróżniająca się dobrą zawartością tłuszczu i dobrą odpornością na choroby.

Ostatnie dwa lata nie sprzyjały w Polsce uprawie kukurydzy. W roku 2003 roślinom zaszkodziła niespotykana susza. W rok później bardzo chłodna wiosna hamowała rozwój młodych roślin. Tak trudne warunki pogodowe były jednak świetnym poligonem do testowania odmian i obserwacji ich zachowań w ekstremalnych warunkach. Jak podkreślają specjaliści z KWS, w roku 2003 w badaniach PDO w pierwszej piątce najlepiej plonujących odmian kukurydzy uprawianych na ziarno znalazły się aż cztery ich odmiany: Gavott, Chambord, Ikos i Romario.

W tym roku po pierwszy na rynku znalazły się nowe odmiany z listy unijnej, które były badane także w Polsce: Lacta (FAO 230) i Ecrin (FAO 220). Zasługują one na uwagę przede wszystkim ze względu na wczesność i wynikającą z niej przydatność do uprawy na większości obszaru kraju. Inna ważna cecha to dobra wymłacalność, ważna w rejonach, gdzie kukurydzę zbiera się przy stosunkowo dużej wilgotności ziarna.

W hodowli odmian buraka cukrowego firma KWS chce połączyć trzy ważne gospodarczo cechy: zdrowotność roślin na polu, wydajność przy zbiorze i jakość przy przerobie. Naukowcy i hodowcy KWS nieustannie pracują nad połączeniem optymalnej wartości genetycznej odmian z możliwie wysoką tolerancją na choroby i szkodniki. W ten sposób optymalizuje się i redukuje ryzyko w uprawie. W tym roku rejestr odmian buraków tolerancyjnych na rizomanię poszerzył się o odmianę Witta. Hodowcy różnicują także przydatność odmian pod względem planowanego terminu zbioru. Na wczesny termin zbioru zarejestrowano w tym roku odmianę Raketa, a na późny aż trzy odmiany: Lustro, Robina i Tanisha.

Źródło: "Farmer" 14/2005