Stacja Doświadczalno-Hodowlana w Spytkówkach założona została w 2002 roku. Działa jako jeden z około 100 punktów doświadczalnych firmy SAATEN-UNION.

Na terenie stacji prowadzone są ścisłe doświadczenia polowe ze zbożami oraz rzepakiem ozimym. W stacji tej selekcjonowane są oraz badane materiały niemieckich firm hodowlanych wchodzących w skład SAATEN-UNION.

Prace badawcze obejmują działania związane z przydatnością poszczególnych odmian do warunków siedliskowych Polski. Wybrane odmiany są również badane pod kątem ich zimotrwałości, odporności na choroby odpowiedniego poziomu plonu jak również przynależności jakościowej.

W tym roku Dni Pola w Spytkówkach odbyły się 4 czerwca. Od lat stają się one dobrą okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z nowymi propozycjami firmy w zakresie odmian rolniczych. W Spytkówkach spotkali się głównie dystrybutorzy, przedstawiciele firm nasiennych oraz media.

Wśród bogatej kolekcji dobrze już znanych odmian można było oglądać najnowsze osiągnięcia hodowlane. Część z nich są dostępne od kilku lat na polskim rynku, część z nich są obecnie w badaniach rejestrowych COBORU lub są dostępne z listy CCA (Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych)

Na Dniach Pola zaprezentowano następujące odmiany:

Jęczmień ozimy: Souleyka, Antonella, SU Melania, SU Vireni, Chalup, Scarpia, Henriette, Titus, Avangarde, Anisette, Colonia

Żyto ozime mieszańcowe: SU Spektrum F1, SU Stakkato F1, SU Mephisto F1, SU Santini F1, SU Drive F1, SU Skaltio F1,

Przenżyto ozime: Tulus, Subito, SU Agendus

Pszenica ozima: Joker, Lavantus, Hybred, Arktis, Speedway, Genius, Florian, Hybery, Hywin, Hystar, Hyteck, Tobak, Florus, Artist, Franz, Etana, Askalon, Hymack, Rumor, Brokat, Patras, Lennox, Granus, Rigi, Apertus, Hyfi, Salem, Attraktion, Torrild, Pionier

Rzepak ozimy: Rohan F1, Arot, Visby F1, Sherpa F1, Minerva F1, Inspiration F1, Xenon F1, Mercedes F1, Garou F1, Rumba F1, Mendel F1, Abakus F1, Mendelson F1, Collins F1, Oriolus F1.