Lista zalecanych odmian do uprawy na Lubelszczyźnie została opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym (Lubelskie). Lista jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

- Dokument ten ma ułatwić rolnikom dokonanie trafnego wyboru najwartościowszych odmian dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania - powiedział dyrektor departamentu rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Sławomir Struski.

Na liście roślin zalecanych do uprawy w Lubelskiem znalazło się 9 odmian pszenicy jarej i 11 - ozimej, 7 odmian jęczmienia jarego i 4 - ozimego, 7 odmian pszenżyta, 6 - żyta ozimego, 10 odmian rzepaku ozimego, 3 odmiany grochu siewnego i 12 odmian ziemniaka jadalnego.

Każda z zalecanych odmian jest w dokumencie szczegółowo opisana. Specjaliści określają m.in., na jakie warunki klimatyczne, np. ma mróz i zimno, i w jakim stopniu dana roślina jest odporna, jaka jest jej odporność na choroby. Można też znaleźć informacje o tym, jakie dana odmiana ma potencjalne możliwości plonowania, jakiej jakości ziarno można z niej uzyskać, jakie ma zastosowania w przemyśle przetwórczym.

Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa lubelskiego powstała po kilkuletnich badaniach i doświadczeniach - m.in. uprawach na polu.

- Takie listy odmian są bardzo pożyteczne. Rolnicy często zwracają uwagę głównie na plonowanie, ale ostatnia zima pokazała, że ważna jest też odporność na zimno i mróz - powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Opracowywanie Listy Odmian Zalecanych ma też zapobiegać napływowi odmian, które są mało wydajne, a nieraz bardzo reklamowane. Autorzy opracowania podkreślają, że wysiewanie takich nowych, niesprawdzonych odmian jest ryzykowne, ponieważ nie wiadomo, jak zareagują te rośliny na konkretne, lokalne warunki glebowe i klimatyczne.