Przedstawiamy listę odmian, które zbadane są w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym w tym konkretnym obszarze. Odmian pszenicy wpisanych do LZO wpisanych jest w tym roku siedem, odmian pszenżyta dziewięć, a żyta sześć.

Pszenica ozima: Tonacja, Figura, Rapsodia, Wydma, Ludwig, Nateja, Mulan.
Pszenżyto ozime: Sorento, Witon, Todan, Aliko, Baltiko, Algoso, Trismart, Leontino, Pizarro.
Żyto ozime: Dańkowskie Diament, Daran, Bosmo, Balistic F1, Konto F1, Minello F1.