Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo jeszcze w ubiegłym roku prognozowała, że może nastąpić znaczący spadek dostępności nasion kukurydzy pod zasiewy w 2012 r. w całej Unii Europejskiej. Problem z dostępnością materiału siewnego kukurydzy może być spowodowany z jednej strony dobrą koniunkturą na rynku 2011 r., kiedy to odnotowano wysokie plony jak i ceny. Z drugiej strony spadkiem produkcji kukurydzy nasiennej. Federacja przewiduje, że wpływ na to miały niesprzyjające warunki pogodowe. Dodatkowo warunki ekonomiczne i agronomiczne będą sprzyjały zarówno zwiększeniu powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej.

I tak się dzieje również w Polsce. - W tym roku obserwujemy dwukrotnie wyższe zainteresowanie naszymi odmianami kukurydzy. Nasiona odmian firmy Pioneer są już w większości sprzedane. Dostawy do klientów już są rozpoczęte - dodaje Ireneusz Czarny.

Na rynku może zabraknąć przede wszystkim odmian cieszących się największą popularnością. - Dla rolników przygotowaliśmy i jeszcze przygotowujemy nasiona w ilości nawet większej niż w roku ubiegłym. Czy ich wystarczy, to zależy od wielkości popytu. Wiadomo, że odmian popularnych na rynku (np. San, Glejt, Reduta ...) może zabraknąć ze względu na duże zapotrzebowanie. Może też zabraknąć odmian zarejestrowanych w roku 2011 (Rywal, Lokata, Smolan, Ułan), ze względu na mniejszą jeszcze ich reprodukcję. W latach następnych ich reprodukcja będzie się zwiększać - podkreśla z kolei Sławomir Zgierski z Hodowli Roślin Smolice.