Zdaniem samorządu rolniczego, obecnie proponowane stawki nie zapewniają wystarczającego wzrostu jego zużycia, którego poziom w chwili bieżącej jest jednym z najniższych w UE.

Źródło: KRIR