Odmiany sprawdzone w warunkach polskich gleb i w różnych sezonach wegetacji oraz zbadane w szeregu doświadczeń. Swoją wyjątkowość odmiany potwierdzają w produkcji, uzyskując wysokie plony na setkach tysięcy hektarów polskich gospodarstw. Najlepszym tego dowodem są rekordy plonowania ustanowione w sezonie 2022, w ramach Ligi Mistrzów Plonowania PROCAM. Dzięki tej akcji, w roku 2022 został ustanowiony nowy REKORD POLSKI w plonie nasion rzepaku z hektara produkcyjnego! Osiągnęła go nowa odmiana rzepaku LG BARACUDA, z plonem 6,421 kg/ha! Mieszaniec ten cechuje się niespotykanym dotąd połączeniem nadzwyczajnej zdrowotności, w której zawierają się wszystkie odporności genetyczne, z bardzo wysokim potencjałem plonowania. LG BARACUDA to odmiana, która umożliwia uprawę rzepaku na polach ze stwierdzonym występowaniem pierwotniaka kiły kapusty. Stanowi najlepszy wybór do intensywnej produkcji rzepaku, biorąc szczególnie pod uwagę zagrożenia z jakimi mamy do czynienia w trakcie sezonu wegetacji.

Oczywiście Rekord Polski może być tylko jeden, jednak w poszczególnych województwach było ich więcej. Aż 5 rekordów wojewódzkich ze średnim plonem nasion z hektara 5,733 t/ha zdobyła odmiana LG ABSOLUT. Odmiana wszechczasów jeżeli chodzi o popularność, stabilność i powtarzalność plonowania. Uzyskuje wysoki i stabilny plon nasion również w doświadczeniach COBORU, gdzie przez 7 lat badań plonuje na poziomie 131% wzorca. Tak wysokie i powtarzalne plonowanie w latach jest głównie zasługą wybitnej adaptacji do środowiska i wyjątkowej zdrowotności, opartej na wrodzonych odpornościach na choroby wirusowe i grzybowe.

Dwa inne rekordy wojewódzkie przypadły odmianie BATIS ze średnim plonem nasion 5,811 t/ha. BATIS to kolejna odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, która znajduje idealny kompromis najwyższych plonów nasion z wysokim zaolejeniem. Wybitny potencjał plonowania uzyskuje m.in. dzięki wysokiej zdrowotności na najczęściej występujące choroby, w tym phomę i werticiliozę, cechuje się również dobrą tolerancją na okresowe susze.

Na dodatkową uwagę zasługują też inne nowe odmiany:

LG AUCKLAND to odmiana z najnowszej genetyki Limagrain zarejestrowana w Polsce w 2022 roku z najlepszym wynikiem plonowania wśród badanych odmian za dwa lata badań rejestrowych COBORU (2020 - 2021) - 55 dt/ha. Odmiana LG AUCKLAND wyznacza nowe kierunki hodowli odpornościowej, oprócz wrodzonych odporności na wirusa żółtaczki rzepy, odporności na suchą zgniliznę kapustnych oraz odporności na pękanie łuszczyn i osypywane się nasion, posiada również wyróżniającą się wysoką tolerancję na pozostałe występujące czynniki chorobowe, w tym na zgniliznę twardzikową, werticiliozę i cylindrosporiozę. Odmiana sprawdza się w trudnych, suchych warunkach uprawy oraz w opóźnionych siewach.

DK EXBURY, innowacyjna odmiana, o wysokiej zdolności do pobierania azotu i wysokiej wydajności w plonie nasion nawet przy zmniejszonej i utrudnionej dostępności azotu. Odmiana odporna na wirus żółtaczki rzepy oraz suchą zgniliznę kapustnych. Posiada wysoką zimotrwałość i tolerancję na niekorzystne warunki, dzięki temu udowadnia, że o wielkości plonu w największym stopniu decyduje właśnie odmiana.

Wspomnieć należy również o nowości TRIATHLON, która na podstawie doświadczeń rejestrowych COBORU (2020-2021) wykazuje nie tylko bardzo wysokie plonowanie na poziomie 52,5 dt/ha, ale również jedną z najlepszych zdrowotności w stosunku do chorób podstawy łodygi.

Paleta odmian rzepaku ozimego PROCAM jest niepowtarzalna, ponieważ skupia najlepsze odmiany na rynku, mające najwyższe wyniki w plonowaniu od lat. Posiadają one najnowsze odporności na choroby, ale także na nie mniej ważne warunki meteorologiczne, którym nieustannie poddawane są rośliny rzepaku w czasie całego sezonu.

Więcej szczegółów na temat doboru odmian rzepaku uzyskają Państwo bezpośrednio u Doradców PROCAM.