Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak rekordowe fale upałów, uporczywa susza, ale także ulewne deszcze w coraz większym stopniu prowadzą do nieurodzaju. Spadające plony stwarzają nie tylko problemy finansowe dla rolników. W skrajnych przypadkach rosną również ceny żywności lub występują wąskie gardła w dostawach. Jednak nie wszystkie straty w plonach można wytłumaczyć ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Badanie przeprowadzone przez ZALF i przy udziale uniwersytetów w Poczdamie, Bonn i politechniki w Zurychu pokazuje, że straty w uprawach są zwykle spowodowane niefortunną kombinacją niekorzystnych, ale nie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na przykład letnia susza ma szczególnie silny wpływ, jeśli rośliny zostały już osłabione przez niekorzystne warunki pogodowe zimą. Wyniki badań ZALF pomagają odwzorować złożone wzajemne oddziaływanie tych czynników w modelach i zapewniają rolnikom lepsze prognozy.

Na tle zmian klimatycznych autorzy opracowania zakładają, że będzie coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale także coraz więcej nietypowych kombinacji zjawisk pogodowych występujących lokalnie. W krytycznych fazach wzrostu nawet kilka wyjątkowo upalnych dni lub długie okresy suszy mogą prowadzić do strat plonów. Duże opady deszczu w krótkim czasie mogą wypłukać składniki odżywcze z gleby, sprzyjać chorobom roślin i opóźniać prace polowe.

Jednak zjawiska pogodowe, które nie są ekstremalne, ale są niezwykłe w swojej kombinacji i występują regionalnie, mogą mieć wpływ na plon. Jako przykład autorzy podają słabe zbiory pszenicy we Francji w 2016 r., które można przypisać zbyt ciepłej jesieni i zbyt mokrej wiośnie.

Skutki nietypowych wzorców pogodowych w połączeniu z indywidualnymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi nie zostały jeszcze odpowiednio zbadane. Niniejsze badanie pomaga zilustrować związki między tymi czynnikami w modelach wzrostu roślin i oszacować wysokość zbiorów. W dłuższej perspektywie możliwe jest lepsze reagowanie na ryzyko słabych zbiorów i poważnej utraty dochodów za pomocą dostosowanych metod uprawy, ukierunkowanej hodowli roślin, ale także odpowiednich produktów ubezpieczeniowych dla rolnictwa.