- Tylko w 2011 r. policka spółka wyprodukowała aż 380 tysięcy ton tego produktu. Tak dobry wynik był możliwy dzięki poszerzeniu liczby kontrahentów oraz wejściu Zakładów Chemicznych „Police" S.A. do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów - mówi prezes zarządu Zakładów Chemicznych „Police" S.A. Krzysztof Jałosiński

W drugiej połowie ubiegłego roku wznowiono pracę drugiej linii wytwarzającej amoniak.

- Linia stała od 2009 roku, a jedną z głównych przyczyn, dla których jej nie wykorzystywano, był brak gwarancji odbioru amoniaku. Teraz sytuacja jest znacznie lepsza. Rynek się poprawił i pojawiły się firmy zainteresowane kupowaniem od Nas amoniaku. Jednym z naszych głównych odbiorców są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach. Warto wspomnieć, że w czasie przestoju instalacja została zmodernizowana, co zapewni wyższą wydajność i zmniejszy jednostkowe zużycie surowca - mówi Jałosiński.

Amoniak jest jednym podstawowych surowców do produkcji nawozów. Stosowany jest także do produkcji kwasu azotowego azotanów, mocznika i sody.

11 - milionowa tona amoniaku została wyprodukowana w Zakładach Chemicznych „Police" S.A. w