Jak powiedział sekretarz rolnictwa Tom Vilsack, ma to złagodzić wzrost cen nawozów dla rolników spowodowany wojną na Ukrainie. Ponadto ma zostać zwiększona konkurencja w sektorze nawozowym i zmniejszona zależność od potencjalnie niestabilnego importu.

Według amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) nowy program dopłat skierowany jest do mniejszych i niedominujących producentów nawozów. Innowacyjne i wydajne metody produkcji byłyby najlepiej wspierane w celu wprowadzenia nowej generacji nawozów i alternatywnych składników odżywczych. W idealnym przypadku emisje gazów cieplarnianych zostałyby zredukowane podczas produkcji, transportu i użytkowania.

Według ministerstwa do finansowania kwalifikują się firmy i korporacje, organizacje non-profit, plemiona i organizacje plemienne, spółdzielnie będące własnością producentów i korporacje oraz agencje rządowe. Finansowanie waha się od 1 miliona dolarów do 100 milionów dolarów na projekt i obejmuje okres pięciu lat.