Partnerami nowej kampanii są: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W myśl działań prośrodowiskowych kampania ta ma na celu dostarczenie informacji do rolników przede wszystkim tych, którzy gospodarują na tzw. OSN o konieczności prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej. Świadome gospodarowanie składnikami nawozowymi pozwoli na optymalizacje produkcji rolnej przy zachowaniu równowagi w środowisku. Ponadto zadaniem kampanii informacyjnej jest uświadomienie rolników o sposobach racjonalnego stosowania nawozów zgodnie z dobrą praktyką rolniczą.

Na spotkaniu partnerzy kampanii między innymi omówili główne założenia przedsięwzięcia i określili swoje role w tych działaniach. Ponadto współpracownicy przedstawili swoje plany i zadania jakie będą realizować w przyszłości w tym zakresie.