Prezydent spotkał się z pracownikami Azotów Tarnów i przedstawicielami władz Tarnowa. W towarzystwie wnuczki Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie, pani Julity Maciejewicz-Ryś, odsłonił pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego przed siedzibą Spółki. Wziął również udział w gali święta pracowników Azotów Tarnów.

- Tu, w Tarnowie, od początku działań była wizja rozwoju i wola budowania, uprzemysławiania kraju po odzyskaniu niepodległości. Pierwsze ambicje zbudowania fabryki to były wydarzenia na miarę epoki, ale dziś potrzebne są nam również ambicje dobrej pracy kadry inżynierskiej i chemików. Jest tu świadomość dobrej i twórczej pracy, która będzie decydować o tym, jak będzie funkcjonował Tarnów, jego mieszkańcy, cały region, cała Polska. Te ambicje sprzed 85 lat powinny stanowić wyznacznik wspólnych działań - podkreślił prezydent, przemawiając do przedstawicieli lokalnej społeczności.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powstały z inicjatywy prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Decyzja o budowie fabryki zapadła w marcu 1927 roku. Jednym z najbardziej zasłużonych dla rozwoju Państwowej Fabryki Związków Azotowych był inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister skarbu, minister przemysłu i handlu, pomysłodawca Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowniczy portu w Gdyni.

Chcąc uhonorować tego wybitnego polityka i działacza gospodarczego, tak zasłużonego dla Tarnowa, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. postanowiły ufundować pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, który stanął na skwerze przed główną siedzibą Spółki. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz, absolwent i wieloletni wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, twórca m.in. pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, generała Józefa Hallera we Władysławowie i marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu.

Eugeniusz Kwiatkowski był również pierwszym konsolidatorem w polskim przemyśle - powiedział Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, przywołując obecność E. Kwiatkowskiego w Tarnowie i Chorzowie. Przedstawiając historię i nawiązując do aktualnych zamierzeń Spółki, Prezes Azotów Tarnów podziękował byłemu ministrowi skarbu, Aleksandrowi Gradowi, za to, że miał odwagę pozwolić Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach na podjęcie konsolidacji sektora chemicznego. Aleksander Grad, minister skarbu w latach 2007 - 2011, po wcześniejszych dwóch nieudanych próbach prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, zdecydował o konsolidacji przemysłu chemicznego. Miał odwagę wspierać działania zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach przy kolejnych akwizycjach polskich zakładów chemicznych. Chcąc uhonorować działania Aleksandra Grada jako osoby w sposób szczególny zasłużonej na rzecz Spółki, Kapituła postanowiła wręczyć mu Statuetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego, która jest miniaturą odsłoniętego pomnika.

Święto pracowników i 85 rocznica powstania Spółki to także doskonały moment na podsumowanie jej dotychczasowej działalności. Od 2008 roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i nieustannie rozbudowują swój potencjał. Produkty i półprodukty Spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów cieszą się uznaniem odbiorców z wielu różnych sektorów i branż. Efektem są doskonałe wyniki finansowe. Po przeprowadzeniu procesu konsolidacji w skład grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym są Azoty Tarnów, wchodzą m.in. Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zakłady Chemiczne Police. Obecnie trwają działania zmierzające do konsolidacji grupy z Zakładami Azotowymi Puławy.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zatrudnia prawie 9 tys. pracowników. Świętującym 85-lecie istnienia zakładów pracownikom, ale też miastu i zakładom w Polsce Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski życzył, by duch Eugeniusza Kwiatkowskiego był duchem dobrej pamięci ludzi i dokonań.