1. Azot na start

Dobrze przygotowana do zimy pszenica znosi mrozy dochodzące do 20-25°C. W tym roku praktycznie w całym kraju pokrywa śnieżna wynosiła w styczniu 20-40 cm doskonale chroniąc glebę przed zamarznięciem i oziminy przed silnymi mrozami. Ostatnie dni stycznia to gwałtowne i intensywne opady deszczu.

Taka ilość wody z topniejącego śniegu i deszczu powoduje wypłukanie azotu zastosowanego jesienią oraz uwolnionego w procesie mineralizacji próchnicy. Należy zastosować jak najwcześniej szybko działający nawóz azotowy: PULAN, saletra amonowa, RSM, AZOFOL, czeska saletra wapniowa, ponieważ zawartość azotu w glebie jest po minionym roku bardzo niska. Dobre zaopatrzenie roślin w azot od samego startu wegetacji ma decydujące znaczenie dla dalszej wegetacji.

2. Poprawa pH gleby

Pszenica najlepiej plonuje na glebach o pH 6,2-6,7. W gospodarstwach, w których gleby mają niższy odczyn przed siewem wczesną wiosną warto zastosować szybko działający granulowany nawóz wapniowy na bazie kredy np. Wapniak kornicki, Granukal, Physiomax w dawce 200-300 kg lub saletrę wapniową.

3. Poprawa żyzności gleby

Dużym problemem w ostatnich latach są uproszczenia płodozmianów. W wyniku tego dochodzi do dużych strat próchnicy w glebie. Na glebach ubogich w próchnicę warto stosować Rosahumus. Nawóz ten zawiera 85% kwasów humusowych, podstawowego składnika próchnicy. Najlepiej stosować go przed siewem. Jeżeli tego zabiegu nie wykonano jesienią zabieg należy wykonać bardzo wczesną wiosną. Dawka 3kg/ha.

Ostatnie lata to bardzo intensywny rozwój badań nad rolą i wpływem bakterii na rozwój i zdrowotność roślin uprawnych. Ciekawym produktem jest Delsol, który zawiera azot, węgiel oraz „Co-formulator" stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas putidia i Pseudomonas fluorescens mające właściwości ochronne gleby i poprawiające rozwój sytemu korzeniowego roślin.

4. Nawożenie magnezem

Wczesną wiosną na większości plantacji pszenicy obserwujemy niedobory magnezu, spowodowane zablokowaniem jego pobierania przez niskie temperatury. Najlepszym sposobem likwidacji niedoborów jest nawożenie siedmiowodnym siarczanem magnezu w dawce 15kg/ha.

W celu podniesienia skuteczności zabiegu i poprawy aktywności syntezy chlorofilu należy dodać nawóz zawierający dużo żelaza np. Mikrostar complex w dawce 0,5-1kg/ha oraz nawóz azotowy AZOFOL. Dawka 5-40L/ha w zależności od deficytu azotu.

5. Uzupełnienie niedoborów NPK

Na plantacjach, na których ograniczono jesienią podstawowe nawożenie NPK można wiosna zastosować szybko działające nawozy NPK np. YARA MILA 14-14-21.

Skutecznym sposobem uzupełnienia niedoborów fosforu i potasu jest nawożenie dolistne nawozami np. Rosasol 15-30-15; 19-19-19; 8-24-34, Rosaleaf 2, Rosaleaf 4 lub Fosfiron Mg (40% fosforu i 10% magnezu). Zalecana dawka 3-5kg/ha.

6. Miedź - kluczowy mikroskładnik w uprawie

Bardzo ważne jest dobre zaopatrzenie w miedź we wczesnych fazach rozwojowych. Do likwidacji niedoborów miedzi polecamy Mikrostar Cu w dawce 0,3-0,6 kg/ha. Nawóz ten zawiera 15% miedzi schelatowanej EDTA. Bardzo ciekawym nawozem jest Fosfiron Cu. Nawóz należy stosować na początku krzewienia w dawce 1,5-3L/ha.

7. Dostarczane manganu

Do likwidacji niedoborów manganu polecamy Mikrostar Mn w dawce 0,6-1,2kg/ha. Nawóz ten zawiera 13% manganu schelatowanego EDTA. Drugim polecanym nawozem jest Mangaflow zawierający 260 g manganu w litrze. Nawozy manganowe należy stosować od początku krzewienia do pełni strzelania w źdźbło.

8. Uzupełnianie mikroskładników

W gospodarstwach, w których w latach poprzednich nie stwierdzono silnego deficytu miedzi lub manganu doskonałym sposobem uzupełnienia niedoborów wszystkich mikroskładników jest stosowanie nawozu Mikrostar complex w dawce 0,5-1kg/ha.

9. Nawożenie przed kłoszeniem

Kwitnienie decyduje o ilości ziarniaków wytworzonych w kłosie. Dlatego też, w okresie kłoszenia należy zapewnić optymalne zaopatrzenie pszenicy we wszystkie składniki pokarmowe. Proponujemy użyć jeden z nawozów AZOFOL, Rosasol 8-24-34, Rosasol 15-30-15 lub Fosfiron Mg.

Ostatnie zabiegi mają ogromny wpływ na wysokość plonu oraz jego jakość: wyrównanie ziarna, zawartość białka i glutenu.
Więcej porad dotyczących uprawy zbóż znajdą Państwo na stronie www.Doradca-Rolniczy.pl.