Rada Nadzorcza ZAK przyjęła rezygnację Jerzego Marciniaka z pełnienia funkcji prezesa zarządu ZAK Spółka Akcyjna. Następnie powierzyła tę funkcję Adamowi Leszkiewiczowi.


Leszkiewicz od 12 stycznia bieżącego roku był wiceprezes zarządu i dyrektor generalny ZAK S.A. Odpowiadał m.in. za rozwój i inwestycje w spółce. Jest członek rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W latach 2009-2011 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadał za branżowe prywatyzacje i nadzór właścicielski m.in. w chemii.