Missibor zawiera 21 proc. boru szybko i całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz ten jest przeznaczony do doglebowego i dolistnego nawożenia upraw rolniczych, sadowniczych i warzyw.


Bor w nawozie występuje w postaci trzywodnego oktaboranu sodu. Nawóz Missibor stosuje się w formie oprysku doglebowego przed siewem nasion rzepaku, buraków cukrowych w dawce 5-15 kg/ha lub dolistnie w dawce 0,5-2 kg.